Program

  • cykle
  • spotkanie
  • Warszawska Inicjatywa Kresowa

Program

O NIEPODLEGŁĄ I JEJ GRANICE – Orły na Kreszczatiku. Wokół wyprawy na Kijów

26.05.2018
godzina 16:00

O NIEPODLEGŁĄ I JEJ GRANICE – Orły na Kreszczatiku. Wokół wyprawy na Kijów

26.05.2018
godzina 16:00

  • cykle
  • spotkanie
  • Warszawska Inicjatywa Kresowa
cykle spotkanie Warszawska Inicjatywa Kresowa  

Dlaczego wyprawa kijowska z wiosny 1920 roku i polsko-ukraiński sojusz wojskowy wciąż wywołują tak silne emocje? O tym porozmawiamy podczas kolejengo spotkania z autorskiego cyklu Tomasza Kuby Kozłowskiego.

4 maja 1920 roku Wojsko Polskie wkroczyło do Kijowa, a pięć dni później w centrum miasta odbyła się wspólna polsko-ukraińska defilada. Wyprawa kijowska z wiosny 1920 roku i polsko-ukraiński sojusz wojskowy od dziesięcioleci wywołują emocje i budzą liczne spory. O polskiej obecności w Kijowie w maju i czerwcu 1920 roku oraz kontrowersjach związanych z operacją ukraińską opowie Tomasz Kuba Kozłowski podczas czwartego spotkania z cyklu „O Niepodległą i jej granice”​​​​​​​. Prezentacja ilustrowana będzie oryginalną ikonografią z epoki.