Program

  • książka
  • spotkanie

Program

Profesor Hanna Świda-Ziemba – biografia zaangażowana

07.06.2018
godzina 18:00

Profesor Hanna Świda-Ziemba – biografia zaangażowana

07.06.2018
godzina 18:00

  • książka
  • spotkanie
książka spotkanie  

Była cenioną socjolog, wnikliwą obserwatorką, zaangażowaną uczestniczką i komentatorką życia publicznego. Zapraszamy na spotkanie poświęcone Hannie Świdzie-Ziembie i premierę książki „Uchwycić życie. Dzienniki, wspomnienia, listy 1930–1989”.
 


 

Książka – wybór materiałów z osobistej spuścizny Hanny Świdy-Ziemby: wspomnień, dzienników i listów – to świadectwo wyjątkowego zmysłu obserwacji, który przez całe życie charakteryzował Autorkę – profesor socjologii Uniwersytetu Warszawskiego, osobę publiczną, która po 1989 roku odcisnęła ślad w polskiej debacie, wyróżniając się niezależnością w myśleniu. Stanowi zapis procesu dojrzewania przedstawicielki pokolenia urodzonego w II RP, wychowanego w cieniu wojny, które w życie dorosłe wchodziło w okresie stalinizmu. Autorka wnikliwie analizuje otaczający świat, pokazując tragizm wyborów, przed którymi stawała ona i jej rówieśnicy.

W rozmowie o cenionej socjolog, wnikliwej obserwatorce i komentatorce życia publicznego, uczestniczce obrad Okrągłego Stołu i sędzi Trybunału Stanu udział wezmą: prof. Michał Głowiński, prof. Hanna Popowska-Taborska, prof. Elżbieta Zakrzewska-Manterys i red. Dominik Czapigo z Ośrodka KARTA, który opracował publikację. Spotkanie poprowadzi red. Jerzy Sosnowski.

Organizatorzy: Ośrodek KARTA, Dom Spotkań z Historią.