Program

  • cykle
  • spotkanie
  • Warszawska Inicjatywa Kresowa

Program

OPOWIEŚCI Z KRESÓW – Kresowe reduty września 1939 roku

19.09.2018
godzina 12:00

OPOWIEŚCI Z KRESÓW – Kresowe reduty września 1939 roku

19.09.2018
godzina 12:00

  • cykle
  • spotkanie
  • Warszawska Inicjatywa Kresowa
cykle spotkanie Warszawska Inicjatywa Kresowa  

135. prezentacja Tomasza Kuby Kozłowskiego z cyklu „Opowieści z Kresów” będzie nawiązywać do rocznicy niemieckiej i sowieckiej agresji na Polskę we wrześniu 1939 roku. Autor poświęci swoje wystąpienie wojnie obronnej na Ziemiach Wschodnich II Rzeczpospolitej i dramatycznemu rozpadowi struktur państwa polskiego na Kresach.

W programie spotkania opowieść o walkach na Kresach, zarówno z nacierającymi od północy i zachodu wojskami niemieckimi, jak i –  począwszy od 17 września – z wkraczającą od wschodu Armią Czerwoną; o bombardowaniach miast i miasteczek; bitwie pod Lwowem i obronie miasta; żołnierzach Korpusu Ochrony Pogranicza broniących kresowych stanic i Sarneńskiego Rejonu Umocnionego; walkach toczonych przez Samodzielną Grupę Operacyjną „Polesie”; obronie Brześcia, Wilna i Grodna; bitwach pod Kodziowcami, Husynnem, Władypolem, Szackiem i Wytycznem. Zapraszamy do udziału w spotkaniu!