Program

  • cykle
  • Warszawska Inicjatywa Kresowa
  • spotkanie

Program

KRESY NIEPODLEGŁE 1919–1939 – Kresy w budowie. Odbudowa zniszczeń wojennych i najciekawsze budowle lat 20. na ziemiach wschodnich II RP

09.01.2019
godzina 18:00

KRESY NIEPODLEGŁE 1919–1939 – Kresy w budowie. Odbudowa zniszczeń wojennych i najciekawsze budowle lat 20. na ziemiach wschodnich II RP

09.01.2019
godzina 18:00

  • cykle
  • Warszawska Inicjatywa Kresowa
  • spotkanie
cykle Warszawska Inicjatywa Kresowa spotkanie  

Z nowym rokiem rozpoczynamy nowy cykl spotkań, czyli „Kresy Niepodległe 1919–1939”. Cykl poprowadzi Tomasz Kuba Kozłowski, który przedstawi osiągnięcia cywilizacyjne i gospodarcze ziem wschodnich II Rzeczpospolitej.

W ramach pierwszego spotkania Koordynator Warszawskiej Inicjatywy Kresowej przypomni o szczególnych wyzwaniach, przed którymi stanęły zniszczone wojnami Kresy, a także przedstawi wybrane inwestycje i budowle powstałe w latach 20.

Cykl „Kresy Niepodległe 1919–1939” ma na celu przypomnienie osiągnięć cywilizacyjnych, gospodarczych, naukowych i kulturalnych ziem wschodnich II Rzeczypospolitej. Od stycznia do grudnia 2019 roku zapraszamy na prezentacje multimedialne, spotkania z ekspertami, promocje książek i pokazy filmowe.