Wystawy

  • wystawa
  • plenerowe

Wystawy

Radne warszawskie. Stulecie kobiet w radzie miejskiej

08.03.2019 - 06.05.2019

Radne warszawskie. Stulecie kobiet w radzie miejskiej

08.03.2019 - 06.05.2019

  • wystawa
  • plenerowe
wystawa plenerowe  

W roku setnej rocznicy wyborów do Rady m.st. Warszawy zapraszamy na wystawę, która przybliża sylwetki i dorobek warszawskich radnych i pokazuje udział  kobiet w Radzie m.st. Warszawy. Ekspozycję można oglądać na pl. Defilad (przed wejściem głównym do PKiN).

W 2019 roku przypada setna rocznica wyborów do Rady m.st Warszawy, w których po raz pierwszy kobiety mogły ubiegać się o mandat radnej. Mimo że początki warszawskiego samorządu zaczęły się kształtować w okresie pierwszej wojny światowej i pierwsze wybory do Rady Miejskiej odbyły się w lipcu 1916 roku, kobiety nie mogły wówczas kandydować. Walka o możliwość działania we władzach samorządowych była integralną częścią walki o prawa wyborcze kobiet. We wrześniu 1917 roku podczas Zjazdu Kobiet Polskich przyznanie kobietom praw wyborczych, także na poziomie lokalnym, było jednym z postulatów zgłoszonych przez uczestniczki. W memoriale przedłożonym Prześwietnej Radzie Miejskiej m.st. Warszawy 10 listopada 1917 roku sygnatariuszki pisały m.in. W imię dobra Ojczyzny, w imię demokratyzacji naszego narodu niezbędnym jest przyznanie kobietom w przyszłej ordynacji wyborczej czynnego i biernego prawa wyborczego do samorządu miejskiego i wiejskiego

Domagały się również bezzwłocznego urzeczywistnienia udziału kobiet w delegacjach miejskich, bowiem prawnie nic temu nie stoi na przeszkodzie. Prawo to zyskały w 1918 roku.

 

W pierwszych wyborach do Rady m.st. Warszawy, organizowanych w niepodległej Polsce, które odbyły się 23 lutego 1919 roku, mandat radnej uzyskało 10 kobiet; w wyborach, które się odbyły 22 maja 1927 roku, 13 kobiet zostało radnymi, przy czym kilka z nich uzyskało mandat ponownie. W okresie międzywojennym mandat radnej sprawowało w sumie 24 kobiety i reprezentowały one najróżniejsze środowiska i stronnictwa polityczne – prawicowe i lewicowe.

Udział kobiet w warszawskim samorządzie w okresie międzywojennym jest w zasadzie historią zapomnianą. Celem wystawy jest przypomnienie sylwetek i dorobku warszawskich radnych i pokazanie udziału kobiet w Radzie m.st. Warszawy na tle kształtowania się niezależnego polskiego samorządu, a także ich szerszej działalności społecznej i politycznej. Szczególne miejsce zostanie poświęcone najaktywniejszym radnym, wśród których wyróżniały się m.in. dr Justyna Budzińska-Tylicka, lekarka-społeczniczka, założycielka pierwszej w Polsce poradni na rzecz świadomego macierzyństwa, przewodnicząca Komisji Opieki Społecznej, Zofia Praussowa – inspektorka pracy i posłanka na Sejm RP, przewodnicząca Komisji Opieki Społecznej, Konstancja Jaworowska, Estera Alter-Iwińska, Ludwika Jahołkowska-Koszutska, a także tym, które były wybierane ponownie.

Kuratorki: Agnieszka Grzybek, Anna Czerwińska
Projekt graficzny: Karolina Sosnowska

Sponsorzy:
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie Spółka Akcyjna
Warszawska Kranówka
Metro Warszawskie Sp. z o.o.
Miejskie Zakłady Autobusowe w Warszawie
Szybka Kolej Miejska w Warszawie
Tramwaje Warszawskie

Partnerzy: 
Pałac Kultury i Nauki w Warszawie
Plac Defilad

Honorowy patronat:
Prezydent m.st. Warszawy Rafał Trzaskowski
Przewodnicząca Rady m.st. Warszawy Ewa Malinowska-Grupińska

Organizator: Dom Spotkań z Historią