Program

  • spotkanie

Program

SPOJRZENIA NA TERRORYZM | Walka z terroryzmem w cyberprzestrzeni

22.03.2019
godzina 18:00

SPOJRZENIA NA TERRORYZM | Walka z terroryzmem w cyberprzestrzeni

22.03.2019
godzina 18:00

  • spotkanie
spotkanie  

W zdigitalizowanym świecie organizaje terrorystyczne efektywnie wykorzystują różnorodne metody komunikacji, szkolenia i radykalizacji. Także te istniejące w cyberprzestrzeni. To jedno z najbardziej dynamicznych pól konfrontacji z zagrożeniem terrorystycznym. 

Nic dziwnego. Przeciwdziałanie tym zjawiskom wymaga zarówno ekspertyzy w obszarze IT, teorii, komunikacji, a także przebiegu psychologicznych procesów radykalizacji. Kolejne spotkanie w cyklu „Spojrzenia na terroryzm” poświeęcimy walce z terroryzmem w cyberprzestrzeni. 

W spotkaniu wezmą udział eksperci z zakresu strategii walki z terroryzmem, bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni, przeciwdziałania wykorzystaniu cyfrowego środowiska przez organizacje terrorystyczne dla celów komunikacyjnych, szkoleniowych, propagandowych, radykalizacyjnych i rekrutacyjnych.

Spotkanie poprowadzi Paulina Piasecka, Zastępca Dyrektora Centrum Badań nad Terroryzmem CC.

Po dyskusji panelowej nie zabraknie czasu na pytania od publiczności.

Prosimy o potwierdzenie obecności na adres: cbnt@civitas.edu.pl.

Cykl „Spojrzenia na terroryzm” ma na celu przybliżenie historii walki z terroryzmem oraz złożoności i wielopłaszczyznowości wysiłków, jakie są potrzebne w przeciwdziałaniu temu zagrożeniu. Spotkania stanowią okazję do dyskusji o ewolucji środków i metod walki, a osią cyklu jest historia terroryzmu i walki z nim w XX w.