Program

  • spotkanie

Program

Rosyjski „Memoriał” wobec polskich ofiar sowietyzmu (1989–2019)

04.04.2019
godzina 18:00

Rosyjski „Memoriał” wobec polskich ofiar sowietyzmu (1989–2019)

04.04.2019
godzina 18:00

  • spotkanie
spotkanie  

Stowarzyszenie „Memoriał” zajmuje się badaniami historycznymi i propagowaniem wiedzy o ofiarach represji radzieckich, w tym w okresie stalinowskim, a także ochroną praw człowieka w krajach byłego ZSRR.

Zapraszamy na spotkanie z Aleksandrem Gurjanowem, przedstawicielem NIPC „Memoriał” z Moskwy, wybitnym badaczem represji Sowietów wobec obywateli polskich oraz Zbigniewem Gluzą, prezesem Ośrodka KARTA, polskiego partnera NIPC „Memoriał” (od 1992 roku).

Rozmowę poprowadzi red. Wacław Radziwinowicz.

-------------------------------------------------

Aleksander Gurjanow – od 1993 członek rosyjskiego „Memoriału” (Международный Мемориал), działacz na rzecz praw człowieka, niestrudzony badacz na rzecz pamięci ofiar represjonowanych. Koordynator Komisji Polskiej Stowarzyszenia „Memoriał”. Autor licznych publikacji o sowieckich represjach wobec Polaków. Redaktor i współautor pracy „Represje przeciw Polakom i obywatelom polskim”, wydanej w Moskwie. Współredaktor i współautor serii tomów „Indeks Represjonowanych” wydawanych przez Ośrodek KARTA w Warszawie. Z ramienia „Memoriału” prowadził działania na rzecz sądowej rehabilitacji ofiar zbrodni katyńskiej, a następnie, po oddaleniu przez rosyjski sąd pozwów „Memoriału” (sąd uznał, że organizacja ta nie reprezentuje poszkodowanych), jako obserwator w procesach przed sądami w Rosji wytoczonych przez rodziny poszkodowanych. Aktualnie pracuje nad rosyjską księgą pamięci „Ostaszkowa-Miednoje”.

-------------------------------------------------

Na spotkaniu będą obecni pracownicy Centrum Informacji o Ofiarach II wojny światowej działającego w ramach IPN, którzy pomogą zainteresowanym tym osobom w ustalaniu losów swych najbliższych: udostępnią możliwość złożenia zapytania poprzez stronę internetową (on-line) na miejscu lub pisemnie.

Pracownicy Centrum chętnie odpowiedzą na wszelkie pytania
dotyczące dokumentacji aktowej odnośnie zbrodni niemieckich oraz sowieckich. Będzie także można obejrzeć unikatowe dokumenty dotyczące zbrodni niemieckich.