Program

  • spotkanie
  • Warszawska Inicjatywa Kresowa
  • książka

Program

SPOTKANIE Z KSIĄŻKĄ: Korespondencja Andrzeja Małkowskiego 1911-1919

22.05.2019
godzina 18:00

SPOTKANIE Z KSIĄŻKĄ: Korespondencja Andrzeja Małkowskiego 1911-1919

22.05.2019
godzina 18:00

  • spotkanie
  • Warszawska Inicjatywa Kresowa
  • książka
spotkanie Warszawska Inicjatywa Kresowa książka  

W rocznicę rozkazu powołującego Naczelną Komendę Skautową i pierwsze drużyny skautowe we Lwowie zapraszamy na spotkanie z hm Markiem Popielem

Marek Popiel zebrał i opracował całą spuściznę epistolograficzną twórcy ruchu harcerskiego – Andrzeja Małkowskiego (m.in. listy do R.Baden-Powella, O. i S.Żeromskich, W.Lutosławskiego, R.Dmowskiego). Licząca ponad 400 stron książka będzie do nabycia podczas spotkania.

Prowadzenie: Tomasz Kuba Kozłowski

 

Organizatorzy: Stowarzyszenie – Muzeum Harcerskie im. O. i A. Małkowskich w Zakopanem, Redakcja Skauta w Tarnowie, DSH