Program

  • spotkanie
  • cykle
  • Warszawska Inicjatywa Kresowa

Program

KRESY NIEPODLEGŁE 1919–1939 | Janowej Doliny rozkwit i zagłada

03.07.2019
godzina 18:00

KRESY NIEPODLEGŁE 1919–1939 | Janowej Doliny rozkwit i zagłada

03.07.2019
godzina 18:00

  • spotkanie
  • cykle
  • Warszawska Inicjatywa Kresowa
spotkanie cykle Warszawska Inicjatywa Kresowa  

Zapraszamy serdecznie na kolejną opowieść Tomasza Kuby Kozłowskiego w cyklu „Kresy niepodległe”. Tym razem usłyszymy o jednym znajciekawszych przedsięwzięć przemysłowo-gospodarczych na Wołyniu, jakim były Państwowe Kamieniołomy w Janowej Dolinie eksploatujące złoża bazaltu. 

Państwowe Kamieniołomy w Janowej Dolinie na Wołyniu - praca w kamieniołomach. / Narodowe Archiwum Cyfrowe

Państwowe Kamieniołomy w Janowej Dolinie na Wołyniu - praca w kamieniołomach. / Narodowe Archiwum Cyfrowe

Założona i rozbudowana tam w latach 30. XX wieku osada była wzorcowym osiedlem dla pracowników przedsiębiorstwa. Kres Janowej Doliny przyniósł w 1943 roku atak ukraińskich nacjonalistów, którzy wymordowali ok. 600 mieszkańców tej miejscowości.