Program

  • wokół wystaw

Program

OPROWADZANIE | Amerykanie w Polsce 1919–1947

09.07.2019
godzina 18:00

OPROWADZANIE | Amerykanie w Polsce 1919–1947

09.07.2019
godzina 18:00

  • wokół wystaw
wokół wystaw  

Jak Eskadra Myśliwska im. Tadeusza Kościuszki wsparła Polaków w wojnie z bolszewikami? Kim były Szare Samarytanki i dlaczego przyjechały do Polski? O jakich wydarzeniach po II wojnie pisał larry Allen, korespondent Associated Press w Warszawie? 

Choć prezydent Thomas Woodrow Wilson i Herbert Hoover stali się dla Polaków w II RP uosobieniem pomocy, to nie tylko oni zaangażowali się w pracę na rzecz odbudowy Polski w latach 1919-1947. Jeden z autorów wystawy – Jan-Roman Potocki – przypomni ich sylwetki oraz historię relacji polsko-amerykańskich. Zapraszamy na oprowadzanie kuratorskie, które pozwoli lepiej zrozumieć historię stosunków dyplomatycznych między obydwoma krajami.