Program

  • film
  • Warszawska Inicjatywa Kresowa
  • spotkanie

Program

KINO KRESOWE | Draża Czetnik. Legenda Kresów

14.08.2019
godzina 18:00

KINO KRESOWE | Draża Czetnik. Legenda Kresów

14.08.2019
godzina 18:00

  • film
  • Warszawska Inicjatywa Kresowa
  • spotkanie
film Warszawska Inicjatywa Kresowa spotkanie  

Z okazji 75. rocznicy Akcji „Burza” na Kresach zapraszamy na pokaz filmu w reżyserii Jerzego Oleszkowicza – poświęconego legendarnej postaci partyzantki na ziemi lwowskiej – Dragana Sotirovića pt. „Draża Czetnik. Legenda Kresów”. 

Był to prawosławny Serb, kapitan armii jugosłowiańskiej, zastępca dowódcy 14 pułku Ułanów Jazłowieckich Armii Krajowej, kawaler Orderu Virtuti Militarii, który w lipcu 1944 roku dowodził oddziałami 14 pułku podczas wyzwalania Lwowa.