Program

  • spotkanie

Program

Zniszczenia Warszawy w 1939 roku

12.10.2019
godzina 16:00

Zniszczenia Warszawy w 1939 roku

12.10.2019
godzina 16:00

  • spotkanie
spotkanie  

W czasie II wojny światowej łącznie zniszczono ok. 65% zabudowy całej Warszawy. W tym licznych zabytków. Co udało się odbudować, a co bezpowrotnie straciliśmy? Gdzie znajdziemy ślady wojny w tkance miasta?

Niemieckie oblężenie Warszawy we wrześniu 1939 roku doprowadziło do poważnych zniszczeń obiektów zabytkowych. Ikonicznym zdjęciem z tego czasu jest płonąca wieża Zamku Królewskiego i zatrzymany na godzinie 11.15 zegar. Podczas spotkania przybliżymy historię tych wydarzeń i opowiemy o stratach, jakie poniosła Warszawa w pierwszych dniach wojny.

Spotkanie poprowadzą: Anna Jagiellak (Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków) i Michał Mackiewicz (Muzeum Wojska Polskiego).

Aby upamiętnić 80. rocznicę wybuchu II wojny światowej, Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków zainaugurowało projekt „Rany pamięci”, poświęcony materialnym śladom działań zbrojnych na terenie Warszawy, zachowanych do dnia dzisiejszego w różnych częściach miasta – postrzelinom na elewacjach budynków i murach, dziurom po kulach, uszkodzeniom elewacji, murów, krat i ogrodzeń oraz napisom. Celem projektu jest opracowanie wspólnie z mieszkańcami Warszawy mapy „ran pamięci”. Dzięki takiej dokumentacji łatwiej będzie chronić materialne ślady zniszczeń II wojny światowej, świadczące o historii stolicy.