Program

  • spotkanie
  • Warszawska Inicjatywa Kresowa

Program

WARSZAWSKA INICJATYWA KRESOWA – Zapomniane Ateny i Oksfordy dawnej Rzeczypospolitej

27.11.2019
godzina 18:00

WARSZAWSKA INICJATYWA KRESOWA – Zapomniane Ateny i Oksfordy dawnej Rzeczypospolitej

27.11.2019
godzina 18:00

  • spotkanie
  • Warszawska Inicjatywa Kresowa
spotkanie Warszawska Inicjatywa Kresowa  

Wraz z Narodowym Instytutem Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą POLONIKA serdecznie zapraszamy w podróż po zapomnianych uczelniach Rzeczypospolitej. 

Naszym przewodnikiem po historii miejsc bardzo ważnych dla polskiego dziedzictwa kulturowego za granicą: Kroży na Żmudzi, Krzemieńca na Wołyniu i Podolińca na Spiszu będzie Jan Skłodkowski – fotografik, publicysta, podróżnik i badacz Kresów, autor bogato ilustrowanej monografi „Zapomniane uczelnie Rzeczypospolitej” wydanej w 2019 roku. Te trzy odległe od siebie miasta, położone dziś w granicach różnych państw – Litwy, Ukrainy i Słowacji – niegdyś odegrały ważną rolę nie tylko w dziejach Rzeczypospolitej, lecz także całej Europy. Były ważnymi ośrodkami edukacyjnymi i kulturotwórczymi, do których zjeżdżali zarówno uczniowie chętni do zdobycia dobrego wykształcenia, jak i wykładowcy z różnych krajów europejskich. po „żmudzkich i wołyńskich Atenach” oraz „spiskim Oksfordzie”. 

Jan Skłodkowski „Zapomniane uczelnie Rzeczypospolitej”, POLONIKA

Jan Skłodkowski „Zapomniane uczelnie Rzeczypospolitej”, POLONIKA