Program

  • spotkanie

Program

POLSKIE DZIEDZICTWO KULTUROWE ZA GRANICĄ | Wokół wileńskiej Rossy

31.01.2020
godzina 18:00

POLSKIE DZIEDZICTWO KULTUROWE ZA GRANICĄ | Wokół wileńskiej Rossy

31.01.2020
godzina 18:00

  • spotkanie
spotkanie  

Spotkanie poświęcone jednej z najważniejszych polskich nekropolii w Wilnie połączone z promocją monografii na ten temat wydanej przez Narodowy Instytut Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą POLONIKA.

Monografia „Cmentarz Na Rossie w Wilnie – historia, sztuka, przyroda” jest pierwszym tak wszechstronnym opracowaniem poświęconym polskiej nekropolii. Książka powstała dzięki pracom dokumentacyjnym prowadzonym w latach 2013-2016 przez Instytut Historii Sztuki UKSW w Warszawie we współpracy z Litewskim Uniwersytetem Edukologicznym (obecnie Akademia Edukacji Uniwersytetu Witolda Wielkiego). Połączenie sił badaczy polskich i litewskich zaowocowało powstaniem publikacji przedstawiającej w sposób kompleksowy obraz nekropolii Na Rossie jako świadectwa dziedzictwa kulturowego Polski i Litwy.

Autorzy uwzględnili zarówno historię miejsca, ocenę wartości artystycznej nagrobków, grobowców i kaplic, jak i kompozycję przestrzenną cmentarza z analizą szaty roślinnej. Rzetelnie opracowane teksty ilustrują fotografie przedstawiające współczesny obraz cmentarza oraz nieznane dotąd archiwalia. 

Organizatorzy: Narodowy Instytut Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą POLONIKA, DSH.