Program

  • spotkanie
  • Warszawska Inicjatywa Kresowa

Program

ODWOŁANE | WARSZAWSKA INICJATYWA KRESOWA | Wołanie z Wołynia

22.03.2020
godzina 14:00

ODWOŁANE | WARSZAWSKA INICJATYWA KRESOWA | Wołanie z Wołynia

22.03.2020
godzina 14:00

  • spotkanie
  • Warszawska Inicjatywa Kresowa
spotkanie Warszawska Inicjatywa Kresowa  

W związku z decyzją Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego o czasowym zawieszeniu działalności instytucji kultury odwołujemy wszystkie planowane wydarzenia do dnia 25 marca. Dom Spotkań z Historią oraz Księgarnia XX wieku zostają na ten czas zamknięte dla zwiedzających. Będziemy informować o wszelkich nowych terminach i rozwoju sytuacji.

****
Spotkanie z ks. Witoldem Józefem Kowalowem, publicystą, założycielem i redaktorem dwumiesięcznika „Wołanie z Wołynia”, wydawcą ponad 100 tytułów książek, wykładowcą Narodowego Uniwersytetu „Akademia Ostrogska”, uhonorowanym w październiku 2019 roku nagrodą IPN „Semper Fidelis” za szczególne osiągnięcia w upamiętnianiu dziedzictwa Kresów.