Program

  • wokół wystaw

Program

Zwycięzcy i przegrani. Pamięć o powstawaniu Nowej Europy | oprowadzanie po wystawie „Po Wielkiej Wojnie”

23.09.2020
godzina 18:00

Zwycięzcy i przegrani. Pamięć o powstawaniu Nowej Europy | oprowadzanie po wystawie „Po Wielkiej Wojnie”

23.09.2020
godzina 18:00

  • wokół wystaw
wokół wystaw  

Oprowadzanie kuratorskie po wystawie „Po Wielkiej Wojnie. Nowa Europa 1918–1923” >>.

We współczesnej Europie nie funkcjonuje jedna, wspólna pamięć o Wielkiej Wojnie i jej skutkach. Na Zachodzie pamięć pierwszej wojny światowej koncentruje się przede wszystkim na poniesionych stratach. Z kolei w wielu krajach Europy Środkowo-Wschodniej we wspomnieniach dominuje późniejsza walka o niepodległość. Różnie oceniany jest przebieg powojennych granic. Podczas oprowadzania przyjrzymy się mechanizmom propagandy w okresie międzywojennym, kształtowaniu tożsamości poprzez pomniki i współczesnym przejawom pamięci o tamtych wydarzeniach. Po wystawie oprowadzi jej kurator dr Bartosz Dziewanowski-Stefańczyk.

UWAGA: wystawę można oglądać na placu marszałka Józefa Piłsudskiego. Na oprowadzanie obowiązują zapisy. Limit uczestników: 10 osób. Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres office@enrs.eu. Organizatorem oprowadzania i wystawy jest Europejska Sieć Pamięć i Solidarność.