Program

  • online
  • spotkanie

Program

#MiesiącAfryki | Kiedy Afryka ogłaszała niepodległość? | online

11.09.2020
godzina 18:00

#MiesiącAfryki | Kiedy Afryka ogłaszała niepodległość? | online

11.09.2020
godzina 18:00

  • online
  • spotkanie
online spotkanie  

Spotkanie online poświęcone dekolonizacji Afryki z udziałem ekspertów zajmujących się tematyką afrykańską. Naszymi goścmi będą: dr. hab. Bara Ndiaye, dr Eugeniusz Rzewuski, dr Paweł Średziński i Mamadou Diouf. Dyskusja odbędzie się wyłącznie online i będzie transmitowana na FB DSH.

Afryka jest dziś kontynentem, na którego obszarze funkcjonują 54 państwa. Każde z nich ma stosunkowo krótką metrykę, za wyjątkiem Etiopii, której państwowość kształtowała się przez wieki. Sam proces dekolonizacji zajął kilkadziesiąt lat. Różny był jego przebieg w zależności od kraju, który skolonizował dany obszar.

O dekolonizacji opowiedzą eksperci i Afrykanie, skupiając się na trzech wybranych regionach Afryki – Ghanie, kraju, który stał się liderem dekolonizacji, Senegalu, który wybrał inną drogę niż Ghana i byłym portugalskim koloniom w Angoli, Mozambiku i Gwinei Bissau.

Wydarzenie jest współfinansowane przez m.st. Warszawę.