Program

  • spotkanie
  • online
  • cykle

Program

BLISKI NAM ŚWIAT | Armenia zapomniana | spotkanie

28.01.2021
godzina 18:00

BLISKI NAM ŚWIAT | Armenia zapomniana | spotkanie

28.01.2021
godzina 18:00

  • spotkanie
  • online
  • cykle
spotkanie online cykle  

Armenię kojarzymy przede wszystkim z konfliktem w Górskim Karabachu. Jednak ten kraj to znacznie więcej — to państwo, którego początki sięgają starożytności, a kultura, język i ormiańska tożsamość przetrwały nawet najtrudniejsze czasy. Armenia zasługuje na naszą uwagę, a po zakończeniu pandemii na pewno warto ją odwiedzić, szczególnie że sąsiaduje z popularną wśród polskich turystów Gruzją. W kolejnym spotkaniu z cyklu „Bliski nam świat”, o tym, jaka Armenia była jeszcze niedawno i jaka jest dziś, będzie rozmawiać historyk i dziennikarz Jerzy Marek Nowakowski, polski Ormianin Maciej Bohosiewicz oraz prowadzący cykl Paweł Średziński. Emisja na fanpage'u Domu Spotkań z Historią.Doświadczenie wygnania, wypędzenia i prześladowań towarzyszyło Ormianom i Ormiankom szczególnie przez ostatnie dwa stulecia. W 1915 roku doszło do ludobójstwa, które pochłonęło ponad milion ofiar. Osoby, które ocalały z pogromu, były zmuszone do życia w państwie wchodzącym w skład ZSRR. Armenia wciąż nie może liczyć na wsparcie społeczności międzynarodowej, czego dowiodła ostatnia odsłona wojny z Azerbejdżanem — konflikt sprzed kilku miesięcy, o którym prawdopodobnie niewiele osób słyszało.

Jednak Armenia jest czymś więcej niż historią Górskiego Karabachu. Trwa dziś trochę na wzór twierdzy, otoczonej nieprzyjaznymi jej sąsiadami. Z drugiej strony jest krajem, który funkcjonuje również poza oficjalnymi granicami, w diasporze. Ormian i Ormianki znajdziemy prawie wszędzie, oczywiście również w Polsce — pochodzenia ormiańskiego jest aktorka Anna Dymna, kompozytor Krzysztof Penderecki czy duchowny Tadeusz Isakowicz-Zaleski.

W spotkaniu udział wezmą: 
Jerzy Marek Nowakowski — historyk, dziennikarz, publicysta, polityk i doktor nauk humanistycznych. Był ambasadorem Rzeczypospolitej Polskiej w Łotwie oraz w Armenii (2014-2017). Kierował działem zagranicznym w tygodniku „Wprost”. 

Maciej Bohosiewicz — prawnik, działacz społeczny i animator kultury ormiańskiej. Prezes Koła Zainteresowań Kulturą Ormian w Warszawie. W latach 2005–2009 pierwszy Przedstawiciel Mniejszości Ormiańskiej w Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych, a także Współprzewodniczący tej Komisji — reprezentujący wszystkie mniejszości narodowe i etniczne przed stroną rządową. Założyciel i przewodniczący Rady Fundacji Armenian. Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi za działalność społeczną na rzecz zachowania tożsamości etnicznej i narodowej.

Paweł Średziński — historyk, dziennikarz, politolog, doktor nauk humanistycznych, autor i współautor książek m.in. „Syria. Przewodnik po kraju, którego nie ma”, „Kwame Nkrumah. Początki panafrykańskiej działalności”, „Co się stało z Mokpokpo Dravi”, „Afryka w Warszawie”, „Czy Afryka jest krajem?” i „Jak mówić polskim dzieciach o dzieciach Afryki?”. Laureat „Stołka Roku” Gazety Wyborczej. Publikował i publikuje na łamach m.in. „Więzi”, OKO.press, „Dzikiego życia” i „Nowej Konfederacji”. Jest współzałożycielem Fundacji „Afryka Inaczej” i redaktorem serwisu Afryka.org. Prowadzi cykl spotkań „Bliski nam świat”.

„Bliski nam świat” to cykl spotkań DSH poświęcony historii, która dzieje się dziś w Europie, na Bliskim Wschodzie, Kaukazie i w Afryce Północnej. Zaproszeni goście, znani dziennikarze, reportażyści i eksperci, przybliżą nam genezę współczesnych wydarzeń i opowiedzą mało znane historie z rejonu pogranicza Europy, Azji i Afryki. To właśnie tam, nierzadko w cieniu konfliktów, mają miejsca zdarzenia, które często uchodzą uwadze naszej i mediów. Nie zdajemy sobie sprawy z ich wpływu na nasze codzienne życie.