Program

  • spotkanie
  • online
  • cykle

Program

PRZEMOC WCZORAJ I DZIŚ | Terroryzm jako forma przemocy w działaniach politycznych | spotkanie

11.02.2021
godzina 18:00

PRZEMOC WCZORAJ I DZIŚ | Terroryzm jako forma przemocy w działaniach politycznych | spotkanie

11.02.2021
godzina 18:00

  • spotkanie
  • online
  • cykle
spotkanie online cykle  

Dom Spotkań z Historią oraz Centrum Badań nad Terroryzmem Collegium Civitas zapraszają na czwarte spotkanie w cyklu „Przemoc wczoraj i dziś: od zabójstw politycznych do wojny hybrydowej”. Tym razem dyskusja będzie poświęcona terroryzmowi jako formie przemocy w działaniach politycznych. Emisja nagrania ze spotkania na Facebooku i YouTubie Domu Spotkań z Historią. Od 11 września 2001 roku — serii ataków przeprowadzonych na terytorium Stanów Zjednoczonych — terroryzm towarzyszy współczesnym państwom. Ten zamach sprawił, że nastąpiły poważne zmiany na listach priorytetów bezpieczeństwa, zmieniło się postrzeganie zagrożeń i strategie polityczne. Z upływem lat zaczęliśmy godzić się z tym, że terroryzm oparty na ksenofobii, religii czy „jednej sprawie” nie przestanie nam towarzyszyć. 

W czwartym spotkaniu z cyklu „Przemoc wczoraj i dziś: od zabójstw politycznych do wojny hybrydowej” będziemy dyskutować o tym, czym jest terroryzm, ale również czym sami go czynimy — mówiąc o nim, budując systemy przeciwdziałania, bojąc się lub, wręcz przeciwnie, zaprzeczając powadze tego zagrożenia. Spróbujemy odpowiedzieć na pytanie o to, czy jest nadzieja na skuteczne zlikwidowanie źródeł tego zjawiska? Innymi słowy, będziemy rozmawiać o tym, czy świat bez terroryzmu jest jeszcze możliwy.

O terroryzmie jako formie przemocy w działaniach politycznych rozmawiać będą: 
Katarzyna Maniszewska — doktor nauk humanistycznych, magister filologii germańskiej oraz magister dziennikarstwa i komunikacji społecznej. Jest prorektorką ds. współpracy z zagranicą w Collegium Civitas, ekspertką ds. terroryzmu i członkinią Rady Naukowej Centrum Badań nad Terroryzmem Collegium Civitas. W pracy badawczej zajmuje się problematyką związaną z terroryzmem i ekstremizmem politycznym, podejmując zarówno tematy politologiczne, jak i medioznawcze. Jest autorką książek oraz publikacji poświęconych roli mediów i edukacji w przeciwdziałaniu terroryzmowi.

Wojciech Szewko — doktor nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce, publicysta, analityk ds. stosunków międzynarodowych i ekspert Narodowego Centrum Studiów Strategicznych ds. Bliskiego Wschodu. Jest autorem publikacji z dziedziny gospodarczych stosunków międzynarodowych, organizacji międzynarodowych oraz Bliskiego Wschodu i islamskiego dżihadu.

Krzysztof Liedel — doktor nauk wojskowych, prawnik, specjalista w zakresie zwalczania międzynarodowego terroryzmu i ekspert w zakresie analizy informacji. Pełni funkcję dyrektora Centrum Badań nad Terroryzmem Collegium Civitas oraz kierownika Instytutu Analizy Informacji Collegium Civitas. Zajmuje się zagadnieniami związanymi z przestępczością zorganizowaną, prewencją, zwalczaniem terroryzmu oraz bezpieczeństwem informacyjnym. Jest autorem książek, monografii i artykułów na temat terroryzmu i bezpieczeństwa informacyjnego.

Spotkanie poprowadzi Paulina Piasecka — doktor nauk społecznych w dyscyplinie nauki o bezpieczeństwie, specjalistka w obszarze terroryzmu międzynarodowego i walki informacyjnej. Jest zastępczynią dyrektora Centrum Badań nad Terroryzmem Collegium Civitas w Warszawie oraz zastępczynią kierownika Instytutu Analizy Informacji Collegium Civitas. Pracowała jako główna specjalistka w Wydziale ds. Przeciwdziałania Zagrożeniom Terrorystycznym przy MSWiA. Była redaktorką i współautorką publikacji z zakresu bezpieczeństwa publicznego.