Program

  • cykle
  • spotkanie
  • online

Program

KOBIETY. NASZA HISTORIA | Bunt kobiet: strajki, demonstracje, głodówki | spotkanie

18.02.2021
godzina 18:00

KOBIETY. NASZA HISTORIA | Bunt kobiet: strajki, demonstracje, głodówki | spotkanie

18.02.2021
godzina 18:00

  • cykle
  • spotkanie
  • online
cykle spotkanie online  

Kobiety często stawały w obronie swoich praw. Inicjowały strajki, organizowały demonstracje i nawzajem mobilizowały się do wyrażania sprzeciwu. Czym różnią się protesty kobiet od protestów mężczyzn? Jakie wywoływały skutki? I przede wszystkim — dlaczego mimo zainicjowanych zmian, o źródłach większości z nich dziś nie pamiętamy? W drugim spotkaniu z cyklu „Kobiety. Nasza historia” skupimy się na metodach buntu, radykalnych gestach i trwałych zmianach, które zainicjował kobiecy opór. Anna Czerwińska, autorka cyklu, porozmawia o tym z animatorką kultury Ewą Kamińską-Bużałek i socjolożką dr hab. Julią Kubisą.O strajkach i buntach kobiet będą rozmawiały:
Ewa Kamińska-Bużałek — animatorka kultury. Jest prezeską Fundacji Łódzki Szlak Kobiet i inicjatorką projektów społecznych, takich jak „Kobiecym głosem. Marsz głodowy w opowieściach łodzianek”, „Bohaterki z trzeciej zmiany” czy „Irena Tuwim. Pisarka z naszego podwórka”.

Dr hab. Julia Kubisa — socjolożka. Jako naukowczyni zajmuje się przemianami świata pracy, powiązaniami między płcią i pracą oraz zbiorowymi stosunkami pracy. Jest autorką książki „Bunt białych czepków. Analiza działalności związkowej pielęgniarek i położnych” i wielu innych publikacji. Pełni funkcję rzeczniczki ds. równego traktowania, dyskryminacji i mobbingu na Wydziale Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego, a także jest specjalistką ds. równouprawnienia na Uniwersytecie Warszawskim.

Spotkanie poprowadzi Anna Czerwińska — autorka cyklu „Kobiety. Nasza historia”. Działaczka na rzecz praw kobiet, ekspertka równościowa i kuratorka „Wirtualnego Muzeum Historii Kobiet” Fundacji Feminoteka. Była współkuratorką wystaw poświęconych historii kobiet, przygotowywanych we współpracy z Domem Spotkań z Historią i Fundacją na rzecz Równości i Emancypacji STER, takich jak „Nasze bojownice. 100-lecie praw wyborczych Polek”, „Radne warszawskie. 100-lecie kobiet w Radzie Miejskiej” czy „Niepokorne 1976-1989”. Wraz z Anną Kotowską (Miasto jest nasze) opracowała kampanię „Ulice dla kobiet”, a przy współpracy z Anną Grzelewską wyreżyserowała film dokumentalny o pierwszej dźwiękowczyni, Halinie Paszkowskiej (Fundacja Szkoła Wajdy).

„Kobiety. Nasza historia”
to cykl spotkań, dyskusji i debaty dotyczący historii kobiet i ich roli w dziejach, inspirowany relacjami biograficznymi z Archiwum Historii Mówionej, najnowszymi książkami i wydarzeniami związanymi z upamiętnianiem kobiet. Opowiemy herstorie sprzed wojny i z okresu powojennego, o Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej, rozkwicie „Solidarności”, zmianach w czasie transformacji, rewolucji seksualnej i walkach o własne prawa. W trakcie spotkań będziemy rozmawiać o kobiecych strajkach i buntach, macierzyństwie i służbie, walce o przetrwanie i pracy czy przyjaźni i miłości.

Więcej informacji o cyklu można przeczytać tutaj.