Nagroda Moczarskiego

  • aktualności

Nagroda Moczarskiego

NAGRODA MOCZARSKIEGO 2020 | Zgłoszenia

NAGRODA MOCZARSKIEGO 2020 | Zgłoszenia


aktualności  

Zapraszamy do zgłaszania książek do Nagrody Historycznej m.st. Warszawy im. Kazimierza Moczarskiego 2020. Zgłoszenia książek przyjmowane będą przez miesiąc, a rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w grudniu.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nadesłanie książki w wersji elektronicznej (w formacie epub, mobi lub pdf) na adres nagrodamoczarskiego@dsh.waw.pl lub trzech egzemplarzy papierowych na adres Dom Spotkań z Historią, ul. Karowa 20, 00-324 Warszawa z dopiskiem „Nagroda Moczarskiego”. Ze względu na sytuację epidemiczną preferowana jest wersja elektroniczna. Przed wysłaniem książek prosimy o kontakt e-mailowy. Termin zgłoszeń upływa 10 lipca 2020 roku.

Nagroda, ustanowiona w grudniu 2018 roku uchwałą Rady m.st. Warszawy, jest kontynuacją powstałej w 2009 roku nagrody za najlepszą książkę poświęconą historii Polski – od odzyskania niepodległości w 1918 roku do czasów współczesnych. W konkursie mogą startować autorskie prace historyczne (pierwsze polskie wydanie książki autora polskiego i pierwsze polskie wydanie przekładu autora zagranicznego), dzienniki i pamiętniki oraz edycje źródłowe. Z uwagi na cel konkursu, którym jest popularyzacja książki historycznej oraz osobę patrona, autora słynnych „Rozmów z katem”, organizatorzy liczą na zgłoszenia książek nie tylko ściśle naukowych, ale też adresowanych do szerokiego grona czytelników.

Od tego roku w skład jury wchodzą: prof. Andrzej Friszke (przewodniczący), prof. Antoni Dudek, dr Dobrochna Kałwa, prof. Jan Kofman, prof. Andrzej Krzysztof Kunert, Tomasz Łubieński, dr Anna Machcewicz, Katarzyna Madoń-Mitzner, dr Tomasz Makowski, prof. Daria Lipińska-Nałęcz, Małgorzata Szejnert i Andrzej Wielowieyski.

Spośród zgłoszonych książek jury wybierze dziesięć nominacji, które zostaną zaprezentowane na łamach „Gazety Wyborczej”. Laureat otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 50 tys. zł oraz statuetkę projektu Jacka Kowalskiego z warszawskiej ASP – replikę temperówki Kazimierza Moczarskiego. Uroczystość wręczenia nagrody odbędzie się w grudniu br.

Więcej o Nagrodzie można przeczytać na stronach internetowych Kulturalna Warszawa.

Fundator i organizator: m.st. Warszawa
Współorganizatorzy: Dom Spotkań z Historią, Fundacja im. Kazimierza i Zofii Moczarskich 
Patron medialny: „Gazeta Wyborcza”