Program

  • cykle
  • spotkanie

Program

BLISKI NAM ŚWIAT | Zakładnicy historii — nielitewskie oblicza Litwy | spotkanie

25.02.2021
godzina 18:00

BLISKI NAM ŚWIAT | Zakładnicy historii — nielitewskie oblicza Litwy | spotkanie

25.02.2021
godzina 18:00

  • cykle
  • spotkanie
cykle spotkanie  

W piątym spotkaniu z cyklu „Bliski nam świat” zajmiemy się sprawą osób polskiego pochodzenia żyjących w Litwie. Dlaczego podwójna pisownia miejscowości zamieszkiwanych przez polską mniejszość budzi tak wiele kontrowersji? Porozmawiamy o tym, dlaczego tę mniejszość narodową można nazwać „zakładnikami historii”. Cofniemy się do czasów Związku Radzieckiego i poszukamy odpowiedzi na pytania o przeszłość Polek i Polaków w granicach Litewskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej. Transmisja spotkania dr Barbary Jundo-Kaliszewskiej, historyczki i dziennikarki, z Pawłem Średzińskim, twórcą cyklu, na Facebooku Domu Spotkań z Historią.Z Litwą łączy nas granica, członkostwo w Unii Europejskiej i wspólne dzieje. Kilka wieków litewsko-polskiego państwa są nieocenionym dziedzictwem historycznym. Jednak obecnie relacje między sąsiadującymi krajami wciąż są obciążone nierozwiązaną kwestią polskiej społeczności mieszkającej w tym państwie. Nawet gdy litewskie władze zapowiadają symboliczny krok, jakim byłoby przywrócenie polskiej pisowni nazwisk, wkrótce wycofują się ze swojej obietnicy. Ostatni raz zadziało się to w grudniu, gdy taka uchwała została odrzucona przez parlament. Tego tematu unikają również polscy politycy i polityczki, którzy składają oficjalne wizyty w litewskiej stolicy. Z drugiej strony niedawno tamtejszą ministrą sprawiedliwości została Ewelina Dobrowolska, litewska Polka. Jeśli mielibyśmy opisywać współczesną relację Wilna z Warszawą, najlepszym określeniem byłby status związku znany z mediów społecznościowych — „to skomplikowane”.

O litewskich Polkach i Polakach rozmawiać będą:
dr Barbara Jundo-Kaliszewska — pochodzi z litewskich Ejszyszek. Jest historyczką, publicystką i tłumaczką. Współpracuje z „Przeglądem Bałtyckim”, „Obserwatorem Międzynarodowym” oraz portalem „Znad Wilii”. Społeczności polskiej mieszkającej w Litwie poświęciła książkę „Zakładnicy historii. Mniejszość polska w postradzieckiej Litwie”, która znalazła się niedawno w finale Nagrody Historycznej m.st. Warszawy im. Kazimierza Moczarskiego. Opisała w niej proces odrodzenia narodowego polskiej społeczności w Litwie w latach 80. i 90., który obserwowała jako dziecko. O tym okresie powiedziała w jednym z wywiadów, że „były to momenty dosyć trudne, często newralgiczne, zwłaszcza jeżeli chodzi o lokalny konflikt Polaków i Litwinów”.

Spotkanie poprowadzi Paweł Średziński — twórca cyklu „Bliski nam świat”. Historyk, dziennikarz, politolog, doktor nauk humanistycznych. Autor i współautor książek m.in. „Syria. Przewodnik po kraju, którego nie ma”, „Kwame Nkrumah. Początki panafrykańskiej działalności”, „Co się stało z Mokpokpo Dravi”, „Afryka w Warszawie”, „Czy Afryka jest krajem?” i „Jak mówić polskim dzieciach o dzieciach Afryki?”. Laureat „Stołka Roku” Gazety Wyborczej. Publikował i publikuje na łamach m.in. „Więzi”, OKO.press, „Dzikiego życia” i „Nowej Konfederacji”. Jest współzałożycielem Fundacji „Afryka Inaczej” i redaktorem serwisu Afryka.org.

„Bliski nam świat”
to cykl spotkań DSH poświęcony historii, która dzieje się dziś w Europie, na Bliskim Wschodzie, Kaukazie i w Afryce Północnej. Zaproszeni goście, znani dziennikarze, reportażyści i eksperci, przybliżą nam genezę współczesnych wydarzeń i opowiedzą mało znane historie z rejonu pogranicza Europy, Azji i Afryki. To właśnie tam, nierzadko w cieniu konfliktów, mają miejsca zdarzenia, które często uchodzą uwadze naszej i mediów. Nie zdajemy sobie sprawy z ich wpływu na nasze codzienne życie.