Wystawy

„Niematerialna Warszawa: Tradycje, zwyczaje, praktyki we ​współ-​mieście” | debata o raporcie

27.06.2021
godzina 18:00

„Niematerialna Warszawa: Tradycje, zwyczaje, praktyki we ​współ-​mieście” | debata o raporcie

27.06.2021
godzina 18:00

  • online
  • spotkanie
online spotkanie  

„Niematerialna Warszawa” to cykl, w ramach którego zaprezentujemy idee pionierskiego raportu „Niematerialna Warszawa: tradycje, zwyczaje, praktyki we współ-mieście”, a także zaprosimy do wędrówki po stolicy śladem konkretnych zwyczajów i tradycji. Zaczniemy od spotkania z autorkami raportu, Hanną Schreiber i Ewą Klekot, które przedstawią wyniki przeprowadzonych badań nad niematerialnym dziedzictwem Warszawy, opowiedzą o planowanych dalszych działaniach i poruszanych w raporcie wątkach. Transmisja na żywo z możliwością zadawania pytań na Facebooku Domu Spotkań z Historią.Wizerunek Warszawy tworzą nie tylko architektura i urbanistyka, jej szata materialna, domy, ulice, place czy zieleń. O jej niepowtarzalności stanowi również to, co niematerialne, co składa się na kulturową i duchową tkankę miasta: zachowane w międzypokoleniowym przekazie praktyki i wspólnotowe działania, kultywowane obyczaje i tradycje, które budują tożsamość kulturową warszawiaków, kształtują ich związek z miastem, współtworzą więzi społeczne.

„Niematerialna Warszawa: Tradycje, zwyczaje, praktyki we ​współ-​mieście”
to pierwszy raport poświęcony niematerialnemu dziedzictwu stolicy. Opracowanie łączy idee zawarte w Konwencji UNESCO z 2003 roku w sprawie ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego z wytycznymi najnowszej polityki kulturalnej miasta stołecznego Warszawy z 2020 roku. Oba te dokumenty kładą nacisk na współdziałanie, wspólnotę, współpracę i współtworzenie, a także — współczesność. Dziedzictwo niematerialne to bowiem taki sposób tworzenia kultury, który wykorzystuje przeszłość, by w teraźniejszości budować więzi społeczne sięgające w przyszłość.

Celem powstania raportu jest uruchomienie konsultacji instytucjonalnych w Urzędzie Miasta, dialogu społecznego i debat środowiskowych skierowanych na wzmocnienie systemu ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego Warszawy. Chodzi o upowszechnianie o nim wiedzy wśród mieszkanek i mieszkańców Warszawy oraz stworzenie przejrzystych mechanizmów dla jego dalszego rozwoju.

Raport można przeczytać tutaj.

Spotkanie poprowadzi Jacek Leociak — literaturoznawca, historyk literatury i profesor nauk humanistycznych. Jest kierownikiem Zespołu Badań nad Literaturą Zagłady w Instytucie Badań PAN, członkiem Centrum Badań nad Zagładą Żydów przy Instytucie Filozofii i Socjologii PAN oraz redaktorem rocznika „Zagłada Żydów. Studia i materiały”. Wraz z Barbarą Engelking jest opiekunem naukowym galerii Zagłada w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN w Warszawie. Opublikował między innymi „Tekst wobec zagłady. O relacjach z getta warszawskiego” (1997), „Ratowanie. Opowieści Polaków i Żydów” (2010) czy „Biografie ulic. O żydowskich ulicach Warszawy od narodzin po Zagładę” (2018).

Ewa Klekot — antropolożka i tłumaczka. Wykłada w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Warszawskiego i School of Form w Poznaniu. Zajmuje się antropologicznymi badaniami dziedzictwa i muzeum, a także antropologią dizajnu i sztuki. Jest członkinią rady redakcyjnej „Ethnologia Europaea” i redakcji „Zbioru Wiadomości do Antropologii Muzealnej”.

Hanna Schreiber — politolożka, doktora habilitowana nauk humanistycznych i wykładowczyni na Wydziale Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego. Stypendystka Uniwersytetu Ludwika i Maksymiliana w Monachium, Ministra Edukacji Narodowej i Sportu, a także laureatka stypendium dla wybitnych młodych naukowców Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Jest wiceprzewodniczącą Rady ds. Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego powołanej przy Ministrze Kultury i Dziedzictwa Narodowego, członkinią Rady Naukowej Stowarzyszenia Twórców Ludowych, Rady Fundacji Obserwatorium Żywej Kultury oraz Polskiego Towarzystwa Studiów Międzynarodowych. Współpracuje z Polskim Komitetem ds. UNESCO oraz Narodowym Instytutem Dziedzictwa.