Program

  • cykle
  • wideo
  • Warszawska Inicjatywa Kresowa

Program

PO ZDROWIE NA KRESY | Królewskie kuracje w Szkle | wideo

28.07.2021
godzina 12:00

PO ZDROWIE NA KRESY | Królewskie kuracje w Szkle | wideo

28.07.2021
godzina 12:00

  • cykle
  • wideo
  • Warszawska Inicjatywa Kresowa
cykle wideo Warszawska Inicjatywa Kresowa  

Drugi odcinek z wakacyjnego cyklu Tomasz Kuba Kozłowski poświęci słynnym źródłom w Szkle pod Jaworowem. Były one opisywane w najstarszych polskich rozprawach balneologicznych Wojciecha Oczki i Erazma Syksta z XVI i XVII wieku. Rozsławiły je kuracje Radziwiłłów, króla Władysława IV, Jana III Sobieskiego i królowej Marysieńki. Emisja na Facebooku i YouTube Domu Spotkań z Historią.Warszawska Inicjatywa Kresowa to program Domu Spotkań z Historią, w ramach którego prowadzone są działania związane z upowszechnianiem dziedzictwa Kresów — organizowaniem spotkań, pokazów filmowych czy wystaw. Od 2009 roku inicjatywę koordynuje Tomasz Kuba Kozłowski, autor cykli „Opowieści z Kresów”, „Kino Kresowe” czy „Święta na Kresach”.