Program

  • wideo
  • online
  • Warszawska Inicjatywa Kresowa

Program

PO ZDROWIE NA KRESY | Sławuta — kumys i klimatoterapia | wideo

18.08.2021
godzina 12:00

PO ZDROWIE NA KRESY | Sławuta — kumys i klimatoterapia | wideo

18.08.2021
godzina 12:00

  • wideo
  • online
  • Warszawska Inicjatywa Kresowa
wideo online Warszawska Inicjatywa Kresowa  

Tomasz Kuba Kozłowski przypomni oryginalne metody leczenia w Sławucie nad Horyniem na Wołyniu. W dobrach książąt Sanguszków — słynących ze stadniny koni czystej krwi arabskiej — stosowano na szeroką skalę kuracje kumysowe i klimatoterapię. Emisja na Facebooku i YouTube Domu Spotkań z Historią.Warszawska Inicjatywa Kresowa to program Domu Spotkań z Historią, w ramach którego prowadzone są działania związane z upowszechnianiem dziedzictwa Kresów — organizowaniem spotkań, pokazów filmowych czy wystaw. Od 2009 roku inicjatywę koordynuje Tomasz Kuba Kozłowski, autor cykli „Opowieści z Kresów”, „Kino Kresowe” czy „Święta na Kresach”.