Program

  • spotkanie

Program

Warszawskie Stare Miasto — autentyzm nieznany | spotkanie

02.09.2021
godzina 17:30

Warszawskie Stare Miasto — autentyzm nieznany | spotkanie

02.09.2021
godzina 17:30

  • spotkanie
spotkanie  

2 września 1980 roku warszawskie Stare Miasto zostało umieszczone na liście światowego dziedzictwa UNESCO. W czterdziestą rocznicę tego wydarzenia zapraszamy na spotkanie poświęcone wydanej w 2020 roku publikacji „Warszawskie Stare Miasto — autentyzm nieznany. Zachowanie i konserwacja tynków i malarstwa ściennego zabytku światowego dziedzictwa UNESCO”.

W wydarzeniu może wziąć udział 35 osób. Do limitu nie będą wliczane osoby, które dobrowolnie okażą zaświadczenie o szczepieniu przeciw COVID-19. Dla uczestniczek i uczestników spotkania przygotowaliśmy bezpłatne egzemplarze publikacji.
Tematem publikacji „Warszawskie Stare Miasto — autentyzm nieznany” jest zachowanie autentyzmu zabytku światowego dziedzictwa w trakcie prowadzonych prac konserwatorskich i konserwatorsko-budowlanych. Zagadnienie to zostało przedstawione na przykładzie robót prowadzonych na elewacjach staromiejskich kamienic w Warszawie. Prezentację wydawnictwa przedstawi Anna Jagiellak, redaktorka publikacji i pracownik Biura Stołecznego Konserwatora Zabytków. Wystąpienie poprzedzi wprowadzenie Michała Krasuckiego, Dyrektora Biura Stołecznego Konserwatora Zabytków.

To kolejne wydarzenie poświęcone tej unikalnej w dziejach świata rekonstrukcji, które współorganizujemy z Biurem Stołecznego Konserwatora Zabytków. Poprzednie było poświęcone Ludziom odbudowy.