Program

  • cykle
  • spotkanie
  • wideo
  • Warszawska Inicjatywa Kresowa

Program

PO ZDROWIE NA KRESY | Przez Lubień do zdrowia + Królewskie kuracje w Szkle | projekcja

08.09.2021
godzina 17:00

PO ZDROWIE NA KRESY | Przez Lubień do zdrowia + Królewskie kuracje w Szkle | projekcja

08.09.2021
godzina 17:00

  • cykle
  • spotkanie
  • wideo
  • Warszawska Inicjatywa Kresowa
cykle spotkanie wideo Warszawska Inicjatywa Kresowa  

Zapraszamy do Domu Spotkań z Historią na pokazy prezentacji Tomasza Kuby Kozłowskiego z cyklu „Po zdrowie na kresy”. W kolejne środy pokażemy po dwa odcinki, które emitowaliśmy w czasie wakacji. To oferta dla osób całkowicie analogowych i spragnionych wspólnego oglądania. Dla preferujących duży ekran i ceniących możliwość dopytywania na żywo. A także — dla czujących się zarówno młodo, jak i staro. Innymi słowy: zapraszamy!Przez Lubień do zdrowia
Pierwsza prezentacja z wakacyjnego cyklu Tomasza Kuby Kozłowskiego jest poświęcona znanym i zapomnianym uzdrowiskom oraz zakładom leczniczym na ziemiach wschodnich dawnej Rzeczypospolitej. Kupcy ormiańscy, żydowscy i polscy ze Lwowa kurowali się w Lubieniu nad Wereszycą już w XV wieku, a uzdrowisko przeżyło swój rozkwit w XIX wieku oraz w latach 20. i 30. XX wieku.

Królewskie kuracje w Szkle
Drugi odcinek jest poświęcony słynnym źródłom w Szkle pod Jaworowem. Były one opisywane w najstarszych polskich rozprawach balneologicznych Wojciecha Oczki i Erazma Syksta z XVI i XVII wieku. Rozsławiły je kuracje Radziwiłłów, króla Władysława IV, Jana III Sobieskiego i królowej Marysieńki.Warszawska Inicjatywa Kresowa to program Domu Spotkań z Historią, w ramach którego prowadzone są działania związane z upowszechnianiem dziedzictwa Kresów — organizowaniem spotkań, pokazów filmowych czy wystaw. Od 2009 roku inicjatywę koordynuje Tomasz Kuba Kozłowski, autor cykli „Opowieści z Kresów”, „Kino Kresowe” czy „Święta na Kresach”.