Program

  • spacer

Program

Historia Toru Służewiec. Warszawskie wyścigi konne dawniej i dziś | spacer | zapisy

25.09.2021
godzina 12:00

Historia Toru Służewiec. Warszawskie wyścigi konne dawniej i dziś | spacer | zapisy

25.09.2021
godzina 12:00

  • spacer
spacer  

Dziękujemy za zainteresowanie! Limit miejsc został wyczerpany i nie prowadzimy dalszych zapisów. Tor wyścigów konnych na Służewcu to spójne założenie urbanistyczno-architektoniczne. A jednocześnie — złożona instytucja społeczno-gospodarcza. Przetrwał wiele wstrząsów w czasie II wojny światowej, okresie PRL-u i latach transformacji ustrojowej. Zapraszamy na spacer po tym unikalnym miejscu. Poprowadzi go socjolożka, badaczka i reżyserka Barbara Bossak-Herbst, autorka książki „Warszawska enklawa. Świat społeczny wyścigów konnych na Służewcu”. Podczas spaceru omówione zostaną plany Toru i ich realizacje. Uczestnicy poznają też dawne i obecne funkcje budynków znajdujących się na terenie kompleksu.

Na spacer warto założyć wygodne buty. Po jego zakończeniu rozpocznie się dzień wyścigowy. Będzie możliwość wejścia na trybuny zgodnie z cennikiem organizatora.

fot. Barbara Bossak-Herbst

fot. Barbara Bossak-Herbst

Tory wyścigów konnych na Służewcu to skryte za murem i na co dzień niedoceniane dziedzictwo przedwojennej Warszawy. Zanurzony w zieleni największy kompleks architektury modernistycznej w stolicy powstał z inicjatywy Towarzystwa Zachęty do Hodowli Koni. Teren Toru Służewiec jest blisko dwukrotnie większy od Łazienek Królewskich. Oprócz hipodromu znajduje się tu rozległe miasteczko wyścigowe, czyli ośrodek mieszkalno-treningowy. Niektórzy mieszkańcy i mieszkanki kompleksu wywodzą się jeszcze z rodzin wyścigowych, które były związane z torem wyścigowym mieszczącym się przy ulicy Polnej.

W lutym tego roku w Domu Spotkań z Historią odbyło się spotkanie na temat książki „Warszawska enklawa. Świat społeczny wyścigów konnych na Służewcu”. Barbara Bossak-Herbst opowiedziała, jak badała to miejsce i osoby z nim związane. Co zapewnia trwałość tej warszawskiej enklawy? Jakie uwarunkowania strukturalne rządzą tym unikalnym hipodromem? Rozmowę na temat odkrywania tego stołecznego „skarbu” poprowadził Cezary Polak, redaktor radia RDC.

Spacer poprowadzi Barbara Bossak-Herbst — socjolożka, badaczka i reżyserka. Pracuje jako adiunktka na Wydziale Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego. Jest autorką książki „Antropolis. Współczesny Gdańsk w wymiarze symbolicznym” (2009), „Warszawska enklawa. Świat społeczny wyścigów konnych na Służewcu” (2020), filmu etnograficznego „450 kilo marzeń” oraz artykułów publikowanych między innymi w „Journal of Urban Affairs”, „Memory Studies” czy „Space and Culture”.