Program

  • spotkanie

Program

POZNAŃSKI CZERWIEC — 65 lat później | Październik '56 zaczął się w Poznaniu | dyskusja

22.10.2021
godzina 18:00

POZNAŃSKI CZERWIEC — 65 lat później | Październik '56 zaczął się w Poznaniu | dyskusja

22.10.2021
godzina 18:00

  • spotkanie
spotkanie  

W 65. rocznicę poznańskiego Czerwca ’56 i wybuchu rewolucji na Węgrzech — do której doszło 23 października 1956 roku — zapraszamy do Domu Spotkań z Historią na panel dyskusyjny poświęcony tym wydarzeniom. Weźmie w nim udział uczestnik opozycyjnych działań dziennikarz, wieloletni działacz na rzecz przyjaźni polsko-węgierskiej i „Solidarności”, były ambasador Węgier w Polsce Ákos Engelmayer oraz historyk prof. Elżbieta Wojcieszyk z Instytutu Pamięci Narodowej. Spotkanie poprowadzi dr Amelia Korzeniewska, prezes Towarzystwa Naukowego im. I. J. Paderewskiego.

Obowiązuje limit miejsc (35 osób). Do limitu nie włączają się osoby w pełni zaszczepione. Prosimy o przestrzeganie obostrzeń sanitarnych.Protest robotnic i robotników przedsiębiorstwa HCP w Poznaniu 28 czerwca 1956 roku — do którego masowo dołączyli się mieszkańcy i mieszkanki miasta — był pierwszym tak zorganizowanym i zarazem tragicznym w skutkach wybuchem niezadowolenia społeczeństwa wobec polityki władz PRL. Czerwiec 1956 roku stał się jednym z kluczowych momentów w polskiej historii. Przyczynił się do przemian, które ostatecznie nie tylko doprowadziły do „polskiego października” i uwolnienia Stefana Wyszyńskiego, ale także do powstania oddolnych kół pomocy dla więźniów politycznych i zaczątków opozycji antykomunistycznej. Poznański Czerwiec stał się symbolem walki o wolność nie tylko w Polsce — protestujący w Węgrzech studenci i studentki wprost nawiązywali do poznańskich protestów.

O wydarzeniach z 1956 roku rozmawiać będą:
Ákos Engelmayer
— urodzony w 1938 roku w węgierskim Segedynie, od 1962 roku mieszka w Polsce. Skończył studia na Uniwersytecie Warszawskim. Był łącznikiem między opozycją węgierską i polską. Od 1990 do 1995 roku był ambasadorem Republiki Węgierskiej. Jest prezesem Wspólnoty Węgierskiej w Polsce. Odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej oraz Medalem Polonia Mater Nostra Est.

Elżbieta Wojcieszyk — doktor habilitowany, historyk, jest absolwentką Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i pracownikiem Instytutu Pamięci Narodowej. Zajmuje się badaniami z historii najnowszej Polski. Opublikowała m.in. „Duszpasterstwo młodzieży Archidiecezji Poznańskiej w latach 1945-1989” (2014) oraz noty biograficzne w „Encyklopedii Solidarności” — projekcie dokumentalnym realizowanym przez IPN. Jest redaktorem czterotomowego opracowania „Władze wobec Kościołów i związków wyznaniowych na Środkowym Nadodrzu 1945-1989” (2012-2016) i współautorem albumu „Arcybiskup Antoni Baraniak 1904-1977” (2017). Opublikowała szereg artykułów naukowych i popularno-naukowych. Autorka publikacji „Fanatycy i inni. Opór Wielkopolan wobec komunistów w latach 1956-1970” (2020).

Spotkanie poprowadzi Amelia Korzeniewska — doktor i badacz wyobrażeń zbiorowych. Jest prezesem Towarzystwa Naukowego im. I. J. Paderewskiego i dyrektorem archiwum historii mówionej DAR. Studiowała filozofię, komunikację międzykulturową i służbę zagraniczną na uniwersytetach w Poznaniu i Heidelbergu. Była stażystą na uniwersytecie w Moguncji i stypendystką Niemieckiej Centrali Wymiany Akademickiej (DAAD). Wykładała na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Jest autorką i redaktor publikacji m.in. „Collective representations of the past after World War II: A prelimninary outline” w „Solidarity, Memory and Identity” (2015), „Druga wojna światowa w pamięci kulturowej w Polsce i w Niemczech” (2015) oraz „Der Zweite Weltkrieg im polnischen und deutschen kulturellen Gedächtnis. Siebzig Jahre danach (1945-2015)”, Posener Beiträge zur Germanistik Bd. 36 (2016). Scenarzysta i reżyser filmowy cyklu dokumentów o Powstaniu Wielkopolskim z udziałem potomków powstańców. pt. „Mikrohistorie” (2019 i 2020).

Wydarzenie jest organizowane w ramach projektu „Poznański Czerwiec — 65 lat później” z programu „Patriotyzm Jutra” Muzeum Historii Polski. Organizuje je Towarzystwo Naukowe im. I. J. Paderewskiego we współpracy z Domem Spotkań z Historią oraz Europejską Siecią Pamięć i Solidarność.