Program

  • spotkanie

Program

WARSZAWA. ARCHITEKTURA, SPOŁECZNOŚĆ | Wspólna pamięć | dyskusja

16.10.2021
godzina 18:00

WARSZAWA. ARCHITEKTURA, SPOŁECZNOŚĆ | Wspólna pamięć | dyskusja

16.10.2021
godzina 18:00

  • spotkanie
spotkanie  

Wspomnienia osobiste — zapisane, nagrane czy sfotografowane — tworzą pamięć rozproszoną, nieuporządkowaną i nieoficjalną. Z powodu skoncentrowania na człowieku pokazują codzienność, wyłapują niuanse, paradoksy i detale, które w narracji głównego nurtu są pomijane, wypierane i nieobecne. Subiektywny i indywidualny charakter oddolnie tworzonych archiwów społecznych jest ogromną wartością. Kto się nimi zajmuje i jak można się włączyć w ich tworzenie? Kto korzysta z kolektywnej pamięci? Do czego służą i jak wykorzystywane są archiwa społeczne?

Zapraszamy do Domu Spotkań z Historią na dyskusję, która będzie jednocześnie transmitowana na Facebooku naszym i Fundacji Bęc Zmiana. W rozmowie wezmą udział socjolożka i historyczka Maria Buko, artystka Marysia Lewandowska oraz  dyrektorka Centrum Archiwistyki Społecznej Katarzyna Ziętal. Dyskusję poprowadzi Bogna Świątkowska, prezeska Fundacji Bęc Zmiana i redaktorka naczelna „Notesu na 6 tygodni”.W dyskusji udział wezmą:
Maria Buko
— socjolożka i historyczka. Związana z Archiwum Historii Mówionej od 2012 roku. Razem z Katarzyną Madoń-Mitzner i Magdą Szymańską opracowała książkę „Przetrwałam. Doświadczenia kobiet więzionych w czasach nazizmu i stalinizmu” (2017). W 2020 roku została wydana jej książka „Pogłosy. Dzieci więźniów niemieckich obozów koncentracyjnych”.

Marysia Lewandowska — artystka. Od 1982 roku mieszka w Londynie. Wykładała między innymi w Concordia University w Montrealu, School of Art Institute w Chicago czy Chińskim Uniwersytecie w Hongkongu, gdzie pełni funkcję wizytującej profesorki. W podejmowanych tematach częstym punktem wyjścia są dla niej archiwa, nie-pamięć społeczna i formy dzielenia się wiedzą. W tym nurcie zostały stworzyła Women’s Audio Archive (2009) w CCS Bard College w Nowym Jorku czy Open Hearing (2010) w Women’s Library w Londynie prezentowane na 58. Biennale Sztuki w Wenecji. Wraz z Neilem Cummingsem jest współautorką monumentalnego projektu Archiwum Entuzjastów, które powstało w wyniku szeroko zakrojonych badań nad pozostałościami po amatorskich klubach filmowych w socjalistycznej Polsce.

Katarzyna Ziętal — dyrektorka Centrum Archiwistyki Społecznej. Od niemal dziesięciu lat jest zaangażowana w rozwijanie oddolnego dokumentowania historii. Od 2007 do 2019 roku pracowała w Ośrodku KARTA, gdzie kierowała Obserwatorium Archiwistyki Społecznej. Jest inicjatorką i współtwórczynią Otwartego Systemu Archiwizacji dedykowanego archiwom społecznym, organizatorką trzech ogólnopolskich Kongresów Archiwów Społecznych oraz autorką publikacji i artykułów z zakresu archiwistyki społecznej.

Dyskusję poprowadzi Bogna Świątkowska — pomysłodawczyni, fundatorka i prezeska zarządu Fundacji Bęc Zmiana, z którą zrealizowała kilkadziesiąt projektów poświęconych przestrzeni publicznej, architekturze i projektowaniu, a także konkursów adresowanych do architektów i projektantek młodego pokolenia. Inicjatorka i redaktorka naczelna czasopisma „Notes na 6 tygodni”, a od 1998 do 2001 roku była redaktorką naczelną miesięcznika „Machina”. Autorka licznych tekstów, wywiadów, programów radiowych i telewizyjnych poświęconych współczesnej kulturze popularnej. Członkini Społecznej Rady Kultury przy prezydencie m.st. Warszawy (2012-2015), Rady Architektury i Przestrzeni Publicznej Warszawy (2015-2018), a także Zespołu Eksperckiego ds. Kultury Lokalnej przy Narodowym Centrum Kultury (2015-2017). Stypendystka Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (2014). „Warszawa. Architektura, społeczność” to cykl podkastów i wydarzeń, w którym omawiamy zmiany warszawskiego krajobrazu przestrzennego i architektonicznego po 1989 roku. Dotychczas opowiadaliśmy o warszawskiej Bibliotece Uniwersyteckiej, Osiedlu Jazdów, Hali Koszyki, Placu Europejskim, Bulwarach nad Wisłą, Hotelu Warszawa i ​​Warszawskim Szpitalu dla Dzieci. We wszystkich odcinkach ważne są realizacje, które zmieniły krajobraz stolicy oraz wpłynęły na styl życia mieszkańców i mieszkanek. Rozmowy z architektami, varsavianistami i użytkowniczkami budynków dopełnią wypowiedzi świadków historii zapisane w Archiwum Historii Mówionej.