Program

  • spotkanie
  • cykle

Program

GRANICE | Kryzys migracyjny i uchodźczy na granicy polsko-białoruskiej: wyzwania, potrzeby, kierunki zmian | spotkanie

18.11.2021
godzina 18:00

GRANICE | Kryzys migracyjny i uchodźczy na granicy polsko-białoruskiej: wyzwania, potrzeby, kierunki zmian | spotkanie

18.11.2021
godzina 18:00

  • spotkanie
  • cykle
spotkanie cykle  

Wraz z Centrum Badań nad Terroryzmem Collegium Civitas zapraszamy do Domu Spotkań z Historią na pierwsze spotkanie z cyklu „Granice”, który będzie dotyczył kwestii uchodźstwa oraz migracji do Europy w ostatniej dekadzie. Dyskusja będzie poświęcona szukaniu odpowiedzi na pytanie, co można zrobić inaczej w zarządzaniu kryzysem trwającym na granicy polsko-białoruskiej oraz jak należy przygotować się na jego następstwa. Rozmowę z Witoldem Sokałą, Maciejem Tylskim oraz Mariolą Wołoszyn poprowadzi Paulina Piasecka.

Wstęp wolny, jednak liczba miejsc jest ograniczona do 35 osób. Do limitu nie wliczają się osoby zaszczepione przeciwko COVID-19. Prosimy o zachowanie dystansu oraz zakrywanie nosa i ust.W związku z dynamicznym rozwojem sytuacji w regionie — która angażuje nie tylko państwa, ale również organizacje międzynarodowe i pozarządowe — postaramy się nakreślić obraz kryzysu „z lotu ptaka”. Zarysujemy potencjalne kierunki rozwoju sytuacji oraz możliwe konsekwencje tych różnych scenariuszy. Odniesiemy się zarówno do wewnętrznej sytuacji w Polsce, jak i wpływu wydarzeń z polsko-białoruskiej granicy na arenę międzynarodową. Porozmawiamy o tym, co w całej sytuacji wydarzyło się w niewłaściwy sposób — nie tylko od strony rozwijającego się na naszych oczach kryzysu humanitarnego, ale także pod kątem zagrożenia dla stabilności sytuacji w regionie.

W czasie pierwszego spotkania spróbujemy zdefiniować  najważniejsze terminy, obszary wyzwań i niezbędnych zmian. Tym samym rozmowa „Kryzys migracyjny i uchodźczy na granicy polsko-białoruskiej: wyzwania, potrzeby kierunki zmian” wytyczy kierunki dalszych dyskusji w cyklu „Granice”.

W rozmowie wezmą udział:
Witold Sokała
— doktor nauk politycznych, ekspert oraz Przewodniczący Rady Fundacji Po.Int, zastępca dyrektora Instytutu Polityki Międzynarodowej i Bezpieczeństwa Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Specjalizuje się w zagadnieniach polityki bezpieczeństwa europejskiego, wyzwań i zagrożeń asymetrycznych — w tym terroryzmu i migracji — oraz walki informacyjnej i studiów strategicznych. Jest założycielem i pierwszym prezesem Polskiego Towarzystwa Studiów Międzynarodowych o/Kielce, jednym z fundatorów i wiceprezesem Fundacji Wiedza-Rozwój-Bezpieczeństwo, członkiem Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych oraz Stowarzyszenia Integracji Europa-Wschód SIEW. 

Maciej Tylski — uczestnik działań Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Afganistanie, wieloletni pracownik państwowego ratownictwa medycznego, specjalista z zakresu ratownictwa medycznego oraz medycyny pola walki.

Mariola Wołoszyn — psycholog policyjny, emerytowany oficer Policji oraz konsultantka policyjnych negocjatorów. Jest absolwentką szkoleń prowadzonych przez polskich oraz zagranicznych specjalistów z Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, Conflict Resolution, Research and Resource Center (USA), Milton H. Erickson Institut (Berlin), Department of Justice (Federal Bureau of Investigation, USA), Instytutu Ekspertyz Sądowych w Krakowie czy Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka w Warszawie, głównie z zakresu kryminologii, psychologii sądowej i śledczej, a także profilowania nieznanych sprawców przestępstw, oceny wiarygodności osób, mediacji, negocjacji oraz interwencji kryzysowej.

Spotkanie poprowadzi Paulina Piasecka — doktor nauk społecznych w dyscyplinie nauki o bezpieczeństwie, specjalistka w obszarze terroryzmu międzynarodowego i walki informacyjnej. Dyrektorka Centrum Badań nad Terroryzmem Collegium Civitas w Warszawie oraz zastępczyni kierownika Instytutu Analizy Informacji Collegium Civitas. Pracowała jako główna specjalistka w Wydziale ds. Przeciwdziałania Zagrożeniom Terrorystycznym przy MSWiA. Była redaktorką i współautorką publikacji z zakresu bezpieczeństwa publicznego.Granice to cykl spotkań, który powstaje dzięki współpracy Domu Spotkań z Historią i Centrum Badań nad Terroryzmem Collegium Civitas. Poświęcony będzie kwestii uchodźców i uchodźczyń oraz migracji ekonomicznej do Europy w ostatniej dekadzie. Obecny kryzys migracyjny i humanitarny na granicy polsko-białoruskiej nie jest ani pierwszym, ani ostatnim we współczesnej Europie. W czasie sześciu spotkań będziemy analizować problemy i wyzwania, przed którymi stają instytucje państwowe, służby, organizacje pozarządowe, organizacje międzynarodowe, media oraz obywatele i obywatelki.