Nagroda Moczarskiego

 • aktualności

Nagroda Moczarskiego

NAGRODA MOCZARSKIEGO 2020 | Nominacje

NAGRODA MOCZARSKIEGO 2020 | Nominacje


aktualności  

Jury wybrało spośród 85 nadesłanych książek 10 tytułów nominowanych do tytułu Nagrody Historycznej m.st. Warszawy im. Kazimierza Moczarskiego. W tym roku wśród wyróżnionych książek poświęconych najnowszej historii Polski widoczny jest różnorodny przekrój gatunkowy i tematyczny.Na liście znalazły się książki reporterskie, korzystające z relacji naocznych świadków, publicystyczne, które splatają wiedzę naukową z polemiczną pasją, akademickie, które kompleksowo i na chłodno podejmują rozrachunek z przeszłością, a także wywiad-rzeka, w którym tradycyjnemu warsztatowi została przeciwstawiona metoda oral history. Nie zabrakło książek łączących warsztat historyka z innymi perspektywami: etnograficzną, politologiczną, filozoficzną. Autorzy i autorki nominowanych książek odnoszą się do spraw, które są przedmiotem bieżących dyskusji społecznych. Znajdziemy tutaj publikacje o transformacji ustrojowej, służbach specjalnych, podziemiu antykomunistycznym czy stosunkach polsko-żydowskich. Książki często przypominają zapomniane tematy, stawiając je w nowym świetle, demitologizują zdarzenia, wokół których narosły intelektualne stereotypy, oraz przywracają polskiej pamięci zdarzenia, o których nasi przodkowie woleli zapomnieć.

Jury nominowało do Nagrody dziesięć tytułów:

 1. „Towarzysze z betonu. Dogmatyzm w PZPR 1980–1990”, Przemysław Gasztold, Instytut Pamięci Narodowej, Warszawa 2019,
 2. „Lwów – kres iluzji. Opowieść o pogromie listopadowym 1918”, Grzegorz Gauden, Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych „Universitas”, Kraków 2019,
 3. „Zakładnicy historii. Mniejszość polska w postradzieckiej Litwie”, Barbara Jundo-Kaliszewska, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2019,
 4. „Powstania śląskie 191919201921. Nieznana wojna polsko-niemiecka”, Ryszard Kaczmarek, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2019,
 5. „Koniec imperium MSW. Transformacja organów bezpieczeństwa państwa 1989–1990”, Tomasz Kozłowski, Instytut Pamięci Narodowej, Warszawa 2019,
 6. „Kiedy wybuchnie wojna? 1938. Studium kryzysu”, Piotr M. Majewski, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa 2019,
 7. Antykomunistycznego podziemia portret zbiorowy 1945–1956. Aspekty mentalno-psychologiczne, Mariusz Mazur, Bellona, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Warszawa-Lublin 2019,
 8. „Aktion gegen Universitäts-Professoren (Kraków, 6 listopada 1939 roku) i okupacyjne losy aresztowanych”, Irena Paczyńska, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2019,
 9. „Góry i teczki. Opowieść człowieka umiarkowanego. Biografia mówiona Andrzeja Paczkowskiego”, Patryk Pleskot, Instytut Pamięci Narodowej, Warszawa 2019,
 10. „Bauman”, Dariusz Rosiak, Mando, Kraków 2019.


Laureata nagrody poznamy 15 grudnia o godz. 20:00, podczas wydarzenia online w mediach społecznościowych Domu Spotkań z Historią i współogranizatorów oraz partnerów konkursu. Będziemy informować o szczegółach. Autor lub autorka najlepszej książki otrzyma 50 tysięcy złotych oraz statuetkę – replikę temperówki patrona Nagrody.

Fundator i organizator: miasto stołeczne Warszawa
Współorganizatorzy: Dom Spotkań z Historią, Fundacja im. Kazimierza i Zofii Moczarskich
Patron medialny: Gazeta Wyborcza
Partnerzy: Biblioteka Narodowa, Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN w Warszawie