Program

  • spotkanie
  • książka

Program

„Jestem tym, który rozszyfrował Enigmę. Nieznana historia Mariana Rejewskiego” | spotkanie autorskie

11.03.2022
godzina 18:00

„Jestem tym, który rozszyfrował Enigmę. Nieznana historia Mariana Rejewskiego” | spotkanie autorskie

11.03.2022
godzina 18:00

  • spotkanie
  • książka
spotkanie książka  

W 2022 roku przypada 90. rocznica rozszyfrowania Enigmy przez Mariana Rejewskiego. Większość publikacji poświęcono samej maszynie szyfrującej, a wątki biograficzne znajdowały się poza obszarem zainteresowania. Zapraszamy do Domu Spotkań z Historią na spotkanie z Robertem Gawłowskim, autorem reportażu historycznego. „Jestem tym, który rozszyfrował Enigmę. Nieznana historia Mariana Rejewskiego”. To pierwsza książka w całości poświęcona życiu polskiego kryptologa — jego rodzinie, dorastaniu, rozszyfrowaniu maszyny, tułaczce wojennej i trudnym losom po powrocie do rodzinnej Bydgoszczy. Rozmowę poprowadzi pisarz i dziennikarz Grzegorz Kalinowski.Trudno opowiedzieć historię drugiej wojny światowej pomijając znaczenie rozszyfrowania Enigmy. Zwykle mówi się o niespotykanym talencie i geniuszu matematycznym Alana Turinga i funkcjonowaniu ośrodka w Bletchley Park, które doprowadziły do zwycięstwa aliantów nad III Rzeszą. Jednak sukcesy brytyjskich kryptologów nie byłyby możliwe bez osiągnięć Mariana Rejewskiego, który w 1932 roku jako pierwszy rozszyfrował Enigmę. Polskie dowództwo nie pozostało z tym odkryciem samo i przekazało swoją wiedzę brytyjskim i francuskim kryptologom. Niezaprzeczalny sukces nie byłby możliwy bez polskiego wkładu w rozszyfrowanie maszyny, a dokładnie bez talentu Mariana Rejewskiego.

Publikacja „Jestem tym, który rozszyfrował Enigmę. Nieznana historia Mariana Rejewskiego” jest właśnie o nim — jego dzieciństwie, dorastaniu, największym osiągnięciu fundującym podstawy informatyki, a także trudnych losach powojennych, kiedy zdecydował się wrócić do komunistycznej Polski. To opowieść o człowieku, który dokonał rewolucji w kryptologii, o rywalizacji człowieka z maszyną, o wielkiej historii przetaczającej się przez życie jednostki, a także historii, która cały czas czeka na zainteresowanie opinii publicznej.

Autorem książki jest Robert Gawłowski — ma duże doświadczenie naukowe i badawcze w obszarze nauk społecznych. Do tej pory opublikował ponad 50 pozycji naukowych, zarówno książek, jak i artykułów, także liczne teksty publicystyczne. Wykłada przedmioty dotyczące administracji publicznej i zarządzania publicznego. Zainteresowanie Marianem Rejewskim wzięło się z dorastania w tym samym mieście — Bydgoszczy.

Spotkanie poprowadzi Grzegorz Kalinowski — autor esejów, recenzji i rozmów z pisarzami. W 2010 roku wydał tom prozatorski „Tylko biel”, a w 2018 roku opublikował zbiór opowiadań „Ciemne wody”. Był redaktorem „Kwartalnika Artystycznego”. Dwukrotnie otrzymał Nagrodę Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie za szczególny wkład w rozwój edukacji artystycznej w Polsce (2000, 2013), a także Nagrodę Specjalną Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (2007). Mieszka w Bydgoszczy.

Wydawnictwo Episteme
Partnerzy książki:
Miasto Bydgoszcz, Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Centrum Szyfrów Enigma w Poznaniu, Wyższa Szkoła Bankowa w Bydgoszczy, Zupełnie Inna Opowieść, Histmag.org, Interia.pl