Program

  • wokół wystaw

Program

Miastowidzenie. Fotografie Czesława Olszewskiego | oprowadzanie kuratorskie

20.03.2022
godzina 12:00

Miastowidzenie. Fotografie Czesława Olszewskiego | oprowadzanie kuratorskie

20.03.2022
godzina 12:00

  • wokół wystaw
wokół wystaw  

Fotograf Tomasz Kubaczyk oprowadzi po pierwszej tak dużej wystawie zdjęć Czesława Olszewskiego. Znalazły się na niej fotografie wykonane w Warszawie, Gdyni, Ciechocinku oraz Nowej Hucie — zarówno przedwojenne, jak i niepublikowane wcześniej zdjęcia powojenne. Pokazujemy budynki dobrze znane warszawiakom i warszawiankom — kamienicę Jana Wedla, charakterystyczny „dom pod żaglem” czy Prudential (obecnie Hotel Warszawa), a także spektakularne, ale nieistniejące już modernistyczne pawilony Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Salon Polskiego Fiata czy Stadion Dziesięciolecia.



Czesław Olszewski (1894‒1969) to jeden z najwybitniejszych polskich fotografów architektury. Na kilku tysiącach negatywów utrwalił modernizujące się w latach trzydziestych XX wieku państwo i jego odbudowę po II wojnie światowej. Fotografował gmachy ministerstw i urzędów pocztowych, szkoły i szpitale, spółdzielcze osiedla mieszkaniowe i luksusowe kamienice czynszowe. Jego zdjęcia są zarówno cennym źródłem historycznym, jak i zachwycają ze względów artystycznych. Wypracował styl i technikę, które budzą uznanie także współcześnie.

Od 17 marca zapraszamy do Domu Spotkań z Historią na wystawę jego fotografii. Więcej informacji.