Program

  • wokół wystaw

Program

Bartoszewski. Więcej niż przyzwoitość | wernisaż

28.04.2022
godzina 14:00

Bartoszewski. Więcej niż przyzwoitość | wernisaż

28.04.2022
godzina 14:00

  • wokół wystaw
wokół wystaw  

Zapraszamy na wernisaż wystawy plenerowej „Bartoszewski. Więcej niż przyzwoitość”, która powstała w ramach obchodów Roku Władysława Bartoszewskiego ustanowionego przez Radę m.st. Warszawy w 100. rocznicę jego urodzin. Dom Spotkań z Historią przypomni tego męża stanu, żołnierza AK, powstańca, opozycjonistę, Sprawiedliwego wśród Narodów Świata, orędownika dialogu i porozumienia. Otwarcie wystawy zostanie zakończone oprowadzaniem kuratorskim Marcina Barcza.

📌 Skwer ks. J. Twardowskiego przy Krakowskim PrzedmieściuWystawa powstała w 2015 roku z inicjatywy Kancelarii Premiera i od siedmiu lat jest pokazywana w różnych miastach Polski i Niemiec. W tym roku Dom Spotkań z Historią we współpracy ze Stowarzyszeniem Skwer Władysława Bartoszewskiego przygotował jej nową, plenerową wersję, którą przez trzy tygodnie będzie można oglądać na skwerze ks. Jana Twardowskiego w Warszawie. Autorzy ekspozycji przedstawiają najważniejsze wątki biograficzne oraz główne obszary zainteresowań i aktywności politycznej Władysława Bartoszewskiego. Omówiona została jego działalność konspiracyjna w okupowanej Warszawie, współtworzenie Rady Pomocy Żydom „Żegota”, doświadczenia obozowe i powstańcze oraz ponad sześcioletni pobyt w stalinowskich więzieniach. Na wystawie pojawiają się też wątki dotyczące zaangażowania opozycyjnego i dziennikarskiego, współpracy z Rozgłośnią Polską Radia Wolna Europa i polskimi kręgami emigracyjnymi. Opowieść o życiu Bartoszewskiego jest więc też opowieścią o wolnej Polsce.

Więcej o wystawie →