Program

  • spacer
  • Warszawska Inicjatywa Kresowa

Program

KRESOWA WARSZAWA | Kresy i kresowianie na Pradze (cz. 2) | spacer | zapisy

08.05.2022
godzina 13:00

KRESOWA WARSZAWA | Kresy i kresowianie na Pradze (cz. 2) | spacer | zapisy

08.05.2022
godzina 13:00

  • spacer
  • Warszawska Inicjatywa Kresowa
spacer Warszawska Inicjatywa Kresowa  

Tomasz Kuba Kozłowski — koordynator Warszawskiej Inicjatywy Kresowej — drugi spacer po Pradze w ramach cyklu „Kresowa Warszawa” poprowadzi w znacznej mierze ulicami, które swoje nazwy wzięły od miast położonych na ziemiach wschodnich. Będziemy wędrować Wileńską, Brzeską, Kijowską czy Mińską, tropem dokonań Stanisława Kierbedzia, Mariana Lalewicza, Zygmunta Otto czy Jana Styki. Zajrzymy do Muzeum Pragi i odnajdziemy jedną z najstarszych kopii wizerunku Matki Boskiej Berdyczowskiej. Dominować będą wątki najbardziej czytelne w praskiej topografii — związane z Wilnem, Wileńszczyzną i Kresami północno-wschodnimi.

❗️ Obowiązują zapisy. Zgłoszenie zawierające imię, nazwisko i liczbę osób można przesłać na adres: recepcja@dsh.waw.pl lub przekazać telefonicznie: 22 255 05 00.Warszawska Inicjatywa Kresowa to program Domu Spotkań z Historią, w ramach którego prowadzone są działania związane z upowszechnianiem dziedzictwa Kresów — organizowaniem spotkań, pokazów filmowych czy wystaw. Od 2009 roku inicjatywę koordynuje Tomasz Kuba Kozłowski, autor cykli „Opowieści z Kresów”, „Kino Kresowe” czy „Święta na Kresach”.