Inne

  • aktualności

Inne

Czuj się bezpiecznie. Strefa wolna od nienawiści

Czuj się bezpiecznie. Strefa wolna od nienawiści


aktualności  Historia to nauka, z której możemy i powinniśmy wyciągać wnioski. Dom Spotkań z Historią jako instytucja publiczna jest otwarty dla wszystkich. Dbamy, żeby był miejscem dialogu, budowania wspólnoty, bezpieczeństwa i tolerancji. Pracując na co dzień ze świadectwami historii XX wieku, mamy pełną świadomość do czego prowadzą podziały i szerzenie nienawiści. Kategorycznie sprzeciwiamy się dyskryminowaniu ludzi z jakichkolwiek powodów. Wspieramy wszelkie mniejszości i wykluczonych.

Zależy nam, żeby w Domu Spotkań z Historią wszystkie osoby czuły się bezpiecznie.