Program

  • cykle
  • spotkanie
  • online

Program

BLISKI NAM ŚWIAT | Staroobrzędowcy | online

25.08.2022
godzina 18:00

BLISKI NAM ŚWIAT | Staroobrzędowcy | online

25.08.2022
godzina 18:00

  • cykle
  • spotkanie
  • online
cykle spotkanie online  

Staroobrzędowcy pojawili się na Suwalszczyźnie w II połowie XVIII wieku. Byli wyznawcami prawosławia, którzy sprzeciwili się zaproponowanym w 1654 roku przez patriarchę Nikona reformom. Zmiany wprowadzane były w Cerkwi do 1657 roku przy bardzo silnej aprobacie ówczesnego cara, Aleksego I. Staroobrzędowcy, którzy przeciwstawili się carowi i patriarsze moskiewskiemu, stali się w Rosji wrogami publicznymi. Byli bowiem w opozycji zarówno do całej spuścizny duchowej i religijnej prawosławia, jak i do Imperium Rosyjskiego. Dlatego też od samego początku byli szykanowani i prześladowani. Mimo wszystko przetrwali do dziś. W ostatnim wakacyjnym odcinku cyklu Paweł Średziński porozmawia o staroobrzędowcach z Krzysztofem Snarskim.

🎥 Emisja na Facebooku i YouTubie Domu Spotkań z Historią oraz Facebooku Bliski nam świat.Krzysztof Snarski – kulturoznawca, etnograf, muzeolog, regionalista, kustosz w Muzeum Okręgowym w Suwałkach. Od 2006 roku kierownik Działu Etnografii. Specjalizuje się w kulturze mniejszości religijnej staroobrzędowców. Autor i współautor licznych ekspozycji muzealnych, a także publikacji zwartych i artykułów naukowych dotyczących tożsamości kulturowej mieszkańców Suwalszczyzny.

Spotkanie poprowadzi Paweł Średziński – twórca cyklu „Bliski nam świat”. Historyk, dziennikarz, politolog, doktor nauk humanistycznych. Autor i współautor książek m.in. „Syria. Przewodnik po kraju, którego nie ma”, „Kwame Nkrumah. Początki panafrykańskiej działalności”, „Co się stało z Mokpokpo Dravi”, „Afryka w Warszawie”, „Czy Afryka jest krajem?” i „Jak mówić polskim dzieciach o dzieciach Afryki?”. Laureat „Stołka Roku” Gazety Wyborczej. Publikował i publikuje na łamach m.in. „Więzi”, „OKO.press”, „Dzikiego życia” i „Nowej Konfederacji”. Jest współzałożycielem Fundacji „Afryka Inaczej” i redaktorem serwisu Afryka.org.

„Bliski nam świat” to cykl spotkań poświęcony historii, która dzieje się współcześnie w Europie, na Bliskim Wschodzie, Kaukazie i w Afryce Północnej. Zaproszone osoby, znani dziennikarze, reportażystki i eksperci przybliżają genezę wydarzeń i opowiadają mało znane historie z rejonu pogranicza Europy, Azji i Afryki. To właśnie tam, nierzadko w cieniu konfliktów, mają miejsca zdarzenia, które często uchodzą uwadze naszej i mediów.