Program

  • książka
  • spotkanie

Program

„Nigdy więcej wojny. 1 września w kulturze pamięci Polski i Niemiec w latach 1945–1989” | spotkanie autorskie

06.09.2022
godzina 18:00

„Nigdy więcej wojny. 1 września w kulturze pamięci Polski i Niemiec w latach 1945–1989” | spotkanie autorskie

06.09.2022
godzina 18:00

  • książka
  • spotkanie
książka spotkanie  

Hasło „Nigdy więcej wojny” w istotny sposób wpłynęło na kształt obchodów rocznicy wybuchu II wojny światowej zarówno w Polsce, jak i w NRD oraz RFN. Stało się ono jednak w tych trzech krajach nośnikiem odmiennych treści. Zapraszamy na dyskusję, w której udział wezmą Waldemar Czachur i Peter Oliver Loew, autorzy książki „Nigdy więcej wojny. 1 września w kulturze pamięci Polski i Niemiec w latach 1945–1989”.

W książce, wydanej przez Wydawnictwo Naukowe Scholar, autorzy pokazują, w jaki sposób w Polsce oraz w obu państwach niemieckich od 1945 do 1989 roku media kształtowały pamięć zbiorową o ataku Niemiec na Polskę i wybuchu II wojny świtowej. Autorzy badają, czym w pamięci zbiorowej stawał się 1 września jako przedmiot upamiętniania. Autorów interesuje również, na ile upamiętnianie wybuchu II wojny światowej wykorzystywane było przez siły polityczne i społeczne w tych trzech państwach do rozwijania wspólnej, opartej na dialogu pamięci oraz – w konsekwencji – w jaki sposób wpłynęło na dialog między Polakami i Niemcami. O tym wszystkim porozmawiają autorzy publikacji i zaproszeni goście.

Prof. dr hab. Waldemar Czachur – pracuje w Instytucie Germanistyki Uniwersytetu Warszawskiego, prowadzi badania z zakresu analizy dyskursu, w tym analizy dyskursów pamięci oraz rolą pamięci zbiorowej w relacjach polsko-niemieckich.

Peter Oliver Loew – historyk i kulturoznawca, autor wielu książek i artykułów o historii Gdańska, Polski i stosunkach polsko-niemieckich. Mieszka w Darmstadt, gdzie pracuje w Deutsches Polen-Institut.