Program

  • wokół wystaw

Program

NIEDENTHAL | Oprowadzanie po wystawie

15.10.2022
godzina 13:00

NIEDENTHAL | Oprowadzanie po wystawie

15.10.2022
godzina 13:00

  • wokół wystaw
wokół wystaw  

Zapraszam na pierwsze oprowadzanie po wystawie NIEDENTHAL, ukazującej dorobek wybitnego fotografa Chrisa Niedenthala, podsumowującej 50 lat jego działalności jako fotoreportera. 

Po ekspozycji oprowadzą – Chris Niedenthal oraz współkuratorka Anna Brzezińska

Jak wyglądała praca licencjacka Niedenthala – studenta  London College of Printing? Co zawierała walizka-portfolio, którą przywiózł ze sobą do Polski na spotkanie z polską Agencją Interpresse w 1973 roku? Jak opisywane były koperty z diapozytywami wysyłane z Polski do redakcji zagranicznych? Jakimi aparatami posługiwał się na różnych etapach swojej działalności? 

Zgromadzone na wystawie artefakty i wyselekcjonowane fotoreporterskie zdjęcia są opowieścią o realiach życia i pracy fotografa na przestrzeni 50 lat. Od przyjazdu do Polski w wieku 23 lat Niedenthal dokumentował rzeczywistość kraju swoich rodziców, która była tak różna od tej, w której się wychował. Jak wyglądała jego praca w tamtych czasach, a jak wygląda dziś? O tym opowie nam sam Chris Niedenthal. 

Legitymacja korespondenta zagranicznego umożliwiała mu robienie zdjęć, które niewielu mogło wówczas wykonać. Rozpoczęta w 1978 roku współpraca z „Newsweekiem", a potem z „Time", dawała mu też nieograniczony dostęp do zachodnich kolorowych filmów wysokiej jakości i pokrywała większość kosztów. Dzięki temu w jego archiwum znajduje się niepowtarzalny reporterski zapis z Polski i krajów Europy Wschodniej lat 70. i 80.

Wielkim wyzwaniem było wybranie ponad 200 kadrów z liczącego setki tysięcy zdjęć archiwum – zauważają kuratorki wystawy Katarzyna Puchalska i Anna Brzezińska. Czym się kierowały/ Które zdjęcia i dlaczego stały się reprezantami twórczości Chrisa Niedenthala? O tym w trakcie oprowadzania z pewnością nie omieszka wspomnieć Anna Brzezińska. 

Po przerwie w fotoreportażu – wypełnionej pracą w studio fotografii reklamowej i ważnymi społecznie pracami ekspozycyjnymi – Chris Niedenthal powrócił do niego w 2018 roku. Jak sam mówi: 
Ten zawód to jest w pewnym sensie misja. Skoro tyle fotografowałem tej naszej historii, przez lata, to uważam, że nie mogę przestać, muszę udokumentować́ ten stan, w który popadliśmy teraz. W dawnej Polsce robiłem to dla bardzo ważnych pism światowych, teraz robię̨ to dla siebie. 

Zapraszamy. WSTĘP WOLNY.