Program

  • spotkanie

Program

Ludzie, wojna i zabytki | Spotkanie z Dmytrem Antoniukiem

02.02.2023
godzina 18:00

Ludzie, wojna i zabytki | Spotkanie z Dmytrem Antoniukiem

02.02.2023
godzina 18:00

  • spotkanie
spotkanie  

Dmytro Antoniuk jest ukraińskim dziennikarzem, publicystą i autorem książek m.in. o zabytkach polskich w Ukrainie. Monika Kapa-Cichocka oraz Tomasz Kuba Kozłowski, którzy poprowadzą spotkanie, zapytają o los obiektów zabytkowych w czasie trwającej już prawie rok pełnowymiarowej rosyjskiej inwazji, a także o życie codzienne w cieniu wojny.

Podczas spotkania będzie można kupić publikacje autora, w tym kalendarz na 2023 rok „Polskie zamki i rezydencje w Ukrainie”. Dochód ze sprzedaży zostanie przeznaczony na Siły Zbrojne Ukrainy.

Dmytro Antoniuk – dziennikarz, członek Narodowego Stowarzyszenia Dziennikarzy Ukraińskich i Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, korespondent „Nowego Kuriera Galicyjskiego” i „Słowa Polskiego”. Prowadzi audycję „Wspólne Skarby” w Radiu WNET. Jest autorem licznych prac krajoznawczych, m.in. przewodników po ziemi winnickiej, połtawskiej, żytomierskiej. Opublikował dwutomowe „Polskie zamki i rezydencje na Ukrainie” (2011–2012), „Rzymskokatolickie klasztory na Ukrainie” (2021) oraz „Śladami wojny polsko-bolszewickiej 1920 na ziemi lwowskiej i stanisławowskiej” (2021). W swojej nowej pracy autor obejmuje wszystkie obszary prawobrzeżnej Ukrainy związane z wydarzeniami wojny sojuszniczych Armii Ukraińskiej Republiki Ludowej i Wojska Polskiego z bolszewikami w 1920 roku.