Program

  • spotkanie
  • książka

Program

SPOTKANIE Z KSIĄŻKĄ | „Z drugiej strony szkła. Autoportret fotoreporterki”

07.02.2023
godzina 18:00

SPOTKANIE Z KSIĄŻKĄ | „Z drugiej strony szkła. Autoportret fotoreporterki”

07.02.2023
godzina 18:00

  • spotkanie
  • książka
spotkanie książka  

Spotkanie poświęcone książce „Z drugiej strony szkła. Autoportret fotoreporterki”. Rozmowę z autorką Anną Musiałówną poprowadzi Urszula Urzędowska z RMF Classic.

Anna Musiałówna jest fotoreporterką, fotografką, kuratorką wystaw i jedną z bohaterek wydanej przez DSH książki „Jedyne. Nieopowiedziane historie polskich fotografek”. Publikowała m.in. w „itd”, „Przyjaciółce”, „Odrze”, „Życiu” i „Polityce”. W wydanej niedawno autobiografii wraca pamięcią do licznych spotkań z bohaterami swoich fotoreportaży. Jej wrażliwość na losy i niedole drugiego człowieka pozwala ukazać obraz życia społecznego w epoce PRL-u i po przełomie 1989. Anna Musiałówna zwraca też uwagę na zmiany oczekiwań, jakie w okresie ostatnich kilkudziesięciu lat zaszły wobec reportażu prasowego. O tym wszystkim porozmawia z nią Urszula Urzędowska (RMF Classic).

Anna Musiałówna – urodziła się w 1948 roku w Suchedniowie. W wieku jedenastu lat wyjechała do Warszawy, gdzie rozpoczęła naukę w Państwowej Szkole Baletowej, którą ukończyła w 1967 roku. Tańczyła na scenie Teatru Wielkiego do 1971 roku, gdy na skutek wypadku i doznanej kontuzji nie mogła dalej wykonywać zawodu. Dzięki namowom brata –fotoreportera Macieja Musiała – zaczęła fotografować. Niedługo później rozpoczęła współpracę z „itd” oraz etatową pracę w „Przyjaciółce”, którą zakończyła w stanie wojennym. Jest współzałożycielką Stowarzyszenia Dokumentalistów „Droga” i członkinią Związku Polskich Artystów Fotografików. Była kuratorką wystaw fotograficznych: „Polska lat 70.”, „Polskie drogi” i „Droga przez Polskę”, a sama uczestniczyła w wystawach zbiorowych, między innymi „W kręgu itd”, „Dokumentalistki XX wieku”, czy pokazywanej w DSH wystawie „Ostrzej widzieć. Fotoreportaże »itd« 1960–1990”. Obecnie współpracuje z tygodnikiem „Polityka”.