Program

  • Warszawska Inicjatywa Kresowa

Program

OPOWIEŚCI Z KRESÓW | Obok Orła znak Pogoni. Powstanie Styczniowe na Litwie i Białorusi

15.02.2023
godzina 18:00

OPOWIEŚCI Z KRESÓW | Obok Orła znak Pogoni. Powstanie Styczniowe na Litwie i Białorusi

15.02.2023
godzina 18:00

  • Warszawska Inicjatywa Kresowa
Warszawska Inicjatywa Kresowa  

160 rocznica Powstania Styczniowego to okazja do przypomnienia działań i walk powstańczych na Żmudzi, Wileńszczyźnie, Grodzieńszczyźnie, Nowogródczyźnie i Polesiu.

Opowieść Tomasza Kuby Kozłowskiego o znanych – takich jak Ludwik Narbutt, Zygmunt Sierakowski, Konstanty Kalinowski – oraz zapomnianych postaciach, ich dramatycznych losach, okrutnych represjach władz carskich na ziemiach zabranych oraz współczesnej pamięci zrywu na Litwie i Białorusi ilustrowana będzie oryginalną ikonografią i tekstami z epoki.  

Współorganizatorem spotkania jest Muzeum Ziem Wschodnich Dawnej Rzeczypospolitej