Program

  • cykle
  • spotkanie
  • Warszawska Inicjatywa Kresowa

Program

OPOWIEŚCI Z KRESÓW | Nie tylko Kaziuk... Rzecz o wileńskich kiermaszach | spotkanie

15.03.2023
godzina 12:00

OPOWIEŚCI Z KRESÓW | Nie tylko Kaziuk... Rzecz o wileńskich kiermaszach | spotkanie

15.03.2023
godzina 12:00

  • cykle
  • spotkanie
  • Warszawska Inicjatywa Kresowa
cykle spotkanie Warszawska Inicjatywa Kresowa  

Tomasz Kuba Kozłowski opowie o fenomenie wileńskich kiermaszy. Przypomni nie tylko najsłynniejszy marcowy Kiermasz św. Kazimierza, popularnie zwany Kaziukiem, ale też inne, z których słynęło Wilno – Kiermasz świętojerski, Kiermasz św. Jana czy Kiermasz św. Piotra i Pawła organizowany tradycyjnie na Antokolu.

Fotografia ze zbiorów Tomasza Kozłowskiego

Fotografia ze zbiorów Tomasza Kozłowskiego

Spotkanie będzie ilustrowane zdjęciami m.in. Bolesławy i Edmunda Zdanowskich, Jana Bułhaka, Leonarda Siemaszki oraz kadrami z filmu dokumentalnego z 1936.
🕰 Jak zawsze na „Opowieści z Kresów” zapraszamy dwa razy jednego dnia – o godzinie 12:00 i 18:00.

Tomasz Kuba Kozłowski – popularyzator wielowątkowego i wielokulturowego dziedzictwa Kresów, organizator spotkań, dyskusji, promocji książek, projekcji filmowych, wykładów dla dorosłych, spacerów historycznych, warsztatów dla dzieci i młodzieży poświęconych Kresom. Od 2009 roku pracownik Domu Spotkań z Historią w Warszawie – twórca i koordynator programu „Warszawska Inicjatywa Kresowa”, którego celem jest wszechstronna popularyzacja dziedzictwa historyczno-kulturowego Ziem Wschodnich I i II Rzeczypospolitej. Autor ponad 250 oryginalnych prezentacji multimedialnych, autor i współautor wystaw oraz publikacji poświęconych Kresom. Współorganizator wydarzeń o dziedzictwie Kresów w stolicy oraz w wielu miejscach w kraju, m.in. Dni Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich w Warszawie, Festiwalu Dziedzictwa Kresów na Podkarpaciu. 

Warszawska Inicjatywa Kresowa to program Domu Spotkań z Historią, w ramach którego prowadzone są działania związane z upowszechnianiem dziedzictwa Kresów –organizowaniem spotkań, pokazów filmowych czy wystaw. Od 2009 roku inicjatywę koordynuje Tomasz Kuba Kozłowski, autor cykli m.in. „Opowieści z Kresów” i „Kino Kresowe”.