Program

  • spacer

Program

BIOGRAFIE ULIC | spacer po terenie getta warszawskiego | zapisy

15.04.2023
godzina 16:00

BIOGRAFIE ULIC | spacer po terenie getta warszawskiego | zapisy

15.04.2023
godzina 16:00

  • spacer
spacer  

W związku z 80. rocznicą powstania w getcie warszawskim zapraszamy na spacer po ulicach dawnego getta inspirowany wydaną przez DSH książką „Biografie ulic” Jacka Leociaka.

❗️ Obowiązują zapisy. Zgłoszenie zawierające imię, nazwisko i liczbę osób prosimy przesłać na adres: recepcja@dsh.waw.pl lub przekazać telefonicznie: 22 255 05 00 w godzinach otwarcia Domu Spotkań z Historią. 

Skrzyżowanie Chłodnej i Żelaznej, Warszawa, około roku 1938 / Narodowe Archiwum Cyfrowe

Skrzyżowanie Chłodnej i Żelaznej, Warszawa, około roku 1938 / Narodowe Archiwum Cyfrowe

Przejdziemy ulicami: Sienną, Krochmalną, Chłodną, Nowolipki, Smoczą i poznamy miejsca –zaułki, place, podwórka, budynki – które opisał autor. Trasę spaceru wyznaczą miejsca związane z utworzeniem getta i życiem codziennym jego mieszkańców. Ze zgiełku współczesnej Warszawy wyłowimy głosy ludzi, którzy tam mieszkali. Ich życie toczyło się w murach, po których właściwie nie ma już śladu. Spróbujemy te ślady odszukać. Sprawdzimy, co o historii mieszkańców mogą nam opowiedzieć skrawki bruku, resztki kamienic, zagrzebane w ziemi cegły, czy stare mapy i zdjęcia.

Spacer poprowadzi Jagna Kofta – edukatorka i przewodniczka. Prowadzi projekty, warsztaty i spacery związane z żydowską Warszawą dla uczniów i dorosłych. Współpracuje z wieloma instytucjami zajmującymi się tematyką żydowską: Muzeum Historii Żydów Polskich Polin, Domem Spotkań z Historią, Muzeum Warszawy, Żydowskim Instytutem Historycznym, Fundacją Taubego, Fundacją Shalom oraz Gminą Wyznaniową Żydowską. Jest autorką wielu tematycznych spacerów varsavianistycznych oraz aplikacji „«Warszawa jest moja» – spacery śladami Janusza Korczaka”.

Biografie ulic” – Sienna, Krochmalna, Chłodna, Leszno, Nalewki, Nowolipie, Nowolipki, Karmelicka, Smocza, Miła, Niska, Stawki – dwanaście warszawskich ulic, tętniących życiem, niegdyś miejsce pracy i zamieszkania warszawskich Żydów, których kultura i obyczaje nadawały tej części miasta swoisty, odrębny charakter. W dwunastu obszernych esejach Jacek Leociak tworzy historyczny portret dzielnicy północnej, opowiadając jej dzieje poprzez losy ludzi. Książka jest kontynuacją projektu z 2011 roku „Spojrzenia na warszawskie getto” poszerzona o sześć kolejnych ulic (Sienna, Chłodna, Nowolipki, Smocza, Niska, Nalewki).


Jak co roku Dom Spotkań z Historią dołączył do akcji społeczno-edukacyjnej Żonkile upamiętniającej rocznicę wybuchu powstania w getcie warszawskim. 19 kwietnia przypnijcie żonkil na znak, że #ŁączyNasPamięć. Żonkile będą dostępne również u nas. Akcja jest organizowana przez Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN. Więcej o akcji i programie obchodów 80. rocznicy powstania w getcie warszawskim znajdziecie na stronie muzeum →