Program

  • cykle
  • spotkanie
  • Warszawska Inicjatywa Kresowa

Program

OPOWIEŚCI Z KRESÓW | Powstanie Lwowskie 1944 | Tomasz Kuba Kozłowski

17.07.2024
godzina 12:00

OPOWIEŚCI Z KRESÓW | Powstanie Lwowskie 1944 | Tomasz Kuba Kozłowski

17.07.2024
godzina 12:00

  • cykle
  • spotkanie
  • Warszawska Inicjatywa Kresowa
cykle spotkanie Warszawska Inicjatywa Kresowa  

Opowieść o działalności Armii Krajowej we Lwowie i walkach o miasto w lipcu 1944 roku, operacji „Sejm” prowadzonej przez sowieckie organy bezpieczeństwa przeciwko AK i Delegaturze Rządu oraz dramatycznych losach żołnierzy i oficerów represjonowanych przez władze sowieckie, ilustrowana fragmentami wspomnień i relacji uczestników walk.

🕰 Jak zawsze na „Opowieści z Kresów” zapraszamy dwa razy jednego dnia – o godzinie 12:00 i 18:00.

współorganizatorzy: Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich Oddział Stołeczny, Stowarzyszenie „Rodzina Wojskowa 14 Pułku Ułanów Jazłowieckich”, Muzeum Ziem Wschodnich Dawnej Rzeczypospolitej

Tomasz Kuba Kozłowski – popularyzator wielowątkowego i wielokulturowego dziedzictwa Kresów, organizator spotkań, dyskusji, promocji książek, projekcji filmowych, wykładów dla dorosłych, spacerów historycznych, warsztatów dla dzieci i młodzieży poświęconych Kresom. Od 2009 roku pracownik Domu Spotkań z Historią w Warszawie – twórca i koordynator programu „Warszawska Inicjatywa Kresowa”, którego celem jest wszechstronna popularyzacja dziedzictwa historyczno-kulturowego Ziem Wschodnich I i II Rzeczypospolitej. Autor ponad 250 oryginalnych prezentacji multimedialnych, autor i współautor wystaw oraz publikacji poświęconych Kresom. Współorganizator wydarzeń o dziedzictwie Kresów w stolicy oraz w wielu miejscach w kraju, m.in. Dni Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich w Warszawie, Festiwalu Dziedzictwa Kresów na Podkarpaciu. 

Warszawska Inicjatywa Kresowa to program Domu Spotkań z Historią, w ramach którego prowadzone są działania związane z upowszechnianiem dziedzictwa Kresów –organizowaniem spotkań, pokazów filmowych czy wystaw. Od 2009 roku inicjatywę koordynuje Tomasz Kuba Kozłowski, autor cykli m.in. „Opowieści z Kresów” i „Kino Kresowe”.