Archiwum wydarzeń

  • wydarzenia archiwalne

Archiwum wydarzeń

„Polsko-litewski pat” – transmisja

17.04.2015

„Polsko-litewski pat” – transmisja

17.04.2015

  • wydarzenia archiwalne
wydarzenia archiwalne  
Debatę o relacjach polsko-litewskich z udziałem Jerzego Haszczyńskiego (Rzeczpospolita), Jacka Pawlickiego (Newsweek), Piotra Zychowicza (Do Rzeczy) oraz Zbigniewa Gluzy (Karta) można obejrzeć na na YouTube https://www.youtube.com/watch?v=mW5hUP6_pBY Rozmowę poprowadził Krzysztof Ziemiec. Trwającą dwa lata dyskusję rozpoczęła publikacje w „Karcie” 74 (luty 2013), montaż świadectw przedstawiających litewski punkt widzenia na relacje polsko-litewskie w okresie 1920–38. Bodźcem dla tej realizacji były przypadające w marcu 2013 dwie rocznice wydarzeń, które zasadniczo zaciążyły na relacjach Polski i Litwy w okresie międzywojennym: 15 mar­ca 1923 mocarstwa zachodnie zaakceptowały granicę polsko-litewską, co oznaczało przyznanie Wilna Rzeczpospolitej, zaś 17 marca 1938 – władze polskie wystosowały wobec Litwy „Kowieńskiej” ultimatum, które wymusiło na Litwinach nawiązanie z Polską stosunków dyplo­matycznych. Tamte zdarzenia zaciążyły nad naszą wspólną współczesnością. Publikacja wywołała żywą dyskusję, która jednak nie przyczyniła się do zbliżenia stanowisk wobec nadal dzielącej nas historii (zapis najważniejszych głosów ukazał się w lutym 2015 – w „Karcie” 82). W debacie wezmąw Domu Spotkań z Historią udział wzięli uczestnicy tej toczącej się publicznie na łamach różnych tytułów dyskusji.