Archiwum wydarzeń

  • wydarzenia archiwalne

Archiwum wydarzeń

„Wokół Wielkiej Wojny” – „Dzień Kobiet z Historią: Kobiety i wojna"

03.03.2015

„Wokół Wielkiej Wojny” – „Dzień Kobiet z Historią: Kobiety i wojna"

03.03.2015

  • wydarzenia archiwalne
wydarzenia archiwalne  
Wybuch I wojny światowej zbiegł się z walką kobiet o równouprawnienie, szczególnie o prawo głosu. Kurierki, łączniczki, sanitariuszki, żołnierki – podczas wojny kobiety można było spotkać wszędzie: w fabrykach wyrabiające broń, walczące w męskich mundurach i w żeńskich oddziałach strzeleckich, w grupach wywiadowczych, w szeregach kawalerii i artylerii, służbie sanitarnej, intendenturze. Na ziemiach polskich emancypacja zaczęła się jeszcze wcześniej: kobiety brały udział we wszystkich powstaniach narodowych i kolejnych wojnach. O sukcesach i pułapkach „wojennej” emancypacji porozmawiamy z dr Katarzyną Sierakowska i dr Anna Nowakowską-Wierzchoś. Dyskusję poprowadzi Anna Czerwińska (Wirtualne Muzeum Historii Kobiet, Fundacja na rzecz Równości i Emancypacji STER).