Archiwum wydarzeń

  • wydarzenia archiwalne

Archiwum wydarzeń

Którędy do Europy z Macedonii?

21.04.2017

Którędy do Europy z Macedonii?

21.04.2017

  • wydarzenia archiwalne
wydarzenia archiwalne  
Macedonia – państwo powstałe po rozpadzie Jugosławii fascynuje wielokulturowością, trwałością archaicznych tradycji, a w ostatnich latach także „turbo-urbanizmem” stołecznego Skopje. O problemach kraju z sąsiadami, historią i tożsamością oraz jego drodze do Europy z prof. Krzysztofem Wrocławskim, bałkanistą, nestorem europejskiej macedonistyki, rozmawiać będzie dr hab. Magdalena Bogusławska z Instytutu Slawistyki Zachodniej i Południowej UW.