Archiwum wydarzeń

  • wydarzenia archiwalne

Archiwum wydarzeń

„Kino, kawa i Warszawa” – Historia z pocztówki – warsztaty plastyczno-historyczne

21.12.2014

„Kino, kawa i Warszawa” – Historia z pocztówki – warsztaty plastyczno-historyczne

21.12.2014

  • wydarzenia archiwalne
wydarzenia archiwalne  
Jak komunikowali się nasi dziadkowie i pradziadkowie? Co to jest telegram? Kto przed wojną miał telefon? W czasie zajęć dzieci poznają dawne metody komunikowania się, będą czytać listy z początku XX wieku i same tworzyć dawne pocztówki. Warsztaty historyczno-plastyczne dla dzieci w wieku 4–10 lat, które towarzyszą seansom w cyklu „Kino, kawa i Warszawa”. Zajęcia prowadzą edukatorzy DSH. Organizator: DSH.